VALOKEILASSA

Ammattimaista arjen hallintaa

Monitoimittajaympäristöt ovat tätä päivää. Myös Samlinkin asiakkailla on mahdollisuus täydentää järjestelmäkokonaisuuttaan muiden toimittajien valmistuotteilla sekä SaaS- tai pilvipalveluilla.

Samlinkin kehittämä SPOC-palvelu (Single Point of Contact) vahvistaa asiakaslupausta täyden palvelun IT-toimittajasta. Sen ideana on keskittää kaikki tietojärjestelmäongelmiin liittyvät yhteydenotot samaan paikkaan. Palvelutasoa nostaa entisestään kansainvälisen SIAM-mallin käyttöönotto, mikä tarkoittaa monitoimittajaympäristön laajempaa haltuun ottamista.

Moni organisaatio on valmis ulkoistamaan IT-palveluiden käyttöönoton ja operoinnin keskitetysti pääasialliselle palveluintegraattorilleen pitäen itse kiinni liiketoiminnan kehittämisen strategisesta ja taktisesta tasosta. Uudella toimintamallilla ei ainoastaan tavoitella kustannussäästöjä, vaan tuetaan ensisijaisesti liiketoimintaa varmistamalla palvelun laatu ja saatavuus loppukäyttäjälle.

Asiakas saattaa tarvita hankkimaansa palveluun esimerkiksi palveluiden validoinnin ja testauksen, muutoshallinnan ja tietoturvan.

– Olemme tuotteistaneet palveluhallinnan kannalta keskeiset osa-alueet, joista kokoamme asiakkaan tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden. Häiriöhallinnan ja neuvonnan lisäksi asiakas saattaa tarvita hankkimaansa palveluun esimerkiksi palveluiden validoinnin ja testauksen, muutoshallinnan ja tietoturvan, jatkuvat palvelut -yksikön johtaja Pertti Simola kertoo.

Rutiinien vaalija ja luottokonsultti

SIAM-palveluun sisältyvät käytännössä kaikki ITIL-prosessit eli parhaat käytännöt IT-palveluiden suunnittelusta tehokkaaseen hallintaan. Tarvittaessa Samlink vastaa myös asiakkaan liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisistä oheistoiminnoista, kuten ohjelmistolisenssien päivityksestä ja palvelinkapasiteettitarpeista.

Samlink toimii palveluintegraattorina, joka tuntee asiakkaidensa palvelukokonaisuudet ja liiketoiminnan erityispiirteet.

SIAM-palvelussa on kyse IT-arjen operatiivisesta ulkoistamisesta. Samlink toimii palveluintegraattorina, joka tuntee asiakkaidensa palvelukokonaisuudet ja liiketoiminnan erityispiirteet. Uusi toimintamalli vaatii toimittajien välistä saumatonta yhteistyötä asiakasyrityksen eduksi. Toimittajien tulee tietää roolinsa, vastuunsa ja tehtävänsä palveluketjussa.

– Haluamme auttaa asiakkaitamme uudistumaan. SIAM-palvelun etuna on, että asiakas voi keskittyä oman liiketoimintansa hoitamiseen. Arvioimme tarvittaessa uudet toimittajat ja palvelut ja valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa vankalla toimialaosaamisella yritykselle parhaiten soveltuvat ratkaisut. Kapasiteettitarpeet voidaan toteuttaa hyvin kevyestä julkisesta pilvipalvelusta aina kaikki vaatimukset täyttävään kriittiseen ympäristöön, Samlinkin infran hallinnan osastopäällikkö Pekka Suomalainen sanoo.

Ohjaus, hallinnointi ja seuranta

Samlink tarjoaa asiakkailleen ketterän tavan ulkoistaa käytössä olevien IT-palvelujen hallinnointi huolimatta siitä, kuka palvelut asiakkaalle toimittaa. Tavoitteena on sujuva ja keskitetty palveluhallinnan toimintamalli SIAM (Service Integration and Management), jossa Samlinkin palveluvastaava toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja toimittajien välillä.

SIAM-palvelu on paikallaan, kun

- liiketoiminta muuttuu tai edellyttää uudelleen organisoimista

- IT-toimittajien tai -palveluiden hallinta koetaan hankalaksi

- tulee tarve kehittää palvelujen yhteensopivuutta

- kaivataan asiantuntija-apua uusiin IT-hankintoihin

Kiinnostuitko SPOC-palvelustamme? Kerromme mielellämme lisää.

Pertti Simola

pertti.simola@samlink.fi

050 060 0739