Yhteiskehitystä testauksen alueella

Samlinkissa on aloitettu testausalueen yhteiskehittäminen, jonka tavoitteena on lisätä Samlinkin ja asiakkaiden keskinäistä ymmärrystä ja tuottaa asiakkaille paremmin tarpeita vastaavia palveluita. Testausta ja sen raportointia on kehitetty yhteistyössä Samlinkin asiakkaan kanssa.

Palveluiden yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa on ollut Samlinkissa tuttua, mutta ei kuitenkaan testaamisen osa-alueella – ennen tätä vuotta. Aiemmin asiakkaiden kanssa yhteistä kehittämistä on tehty lähinnä myynnin puolella liiketoiminnan tasolla, esimerkiksi yhteistä tiekarttaa rakentamalla.

Ajatus testaamisen yhteiskehittämisestä syntyi Samlinkin ja asiakkaan yhteisissä palavereissa. Niissä nousi esiin, että myös testaamista on tavalla tai toisella kehitettävä yhdessä, koska se on olennainen osa projektia. Yhteisesti asiakkaan kanssa herännyttä ajatusta lähdettiin systemaattisesti kehittämään ja aikaan saatiin testausalueen kehittämisen malli.

Yhteiset käytännöt

Testausyhteistyön kehittämisryhmään kuuluu Samlinkin puolelta osastopäällikkö Marko Haikonen, asiakkuusjohtaja Soile Alanen ja palveluryhmäpäällikkö Lasse Rajakangas sekä Samlinkin asiakkaan asiantuntijoita. Kehittämisryhmä on pitänyt yhteisiä tapaamisia säännöllisesti ja yhteistyötä on tehty alusta asti avoimesti keskustellen.

Asiakkaan kanssa yhteisessä kehittämisessä on useampia näkökulmia, joita sovelletaan eri tapaamisissa. Ketterä kehittäminen, tukeminen projektin eteenpäin viemisessä sekä laadun varmistaminen ovat avainsanoja tapaamisissa.

– On hedelmällisempää tehdä asioita tiiviisti yhdessä asiakkaan kanssa kuin pähkäillä sisäisesti omalla porukalla. Ihmettelyn aiheet ratkeavat nopeasti, kun asiat otetaan ajoissa rohkeasti esille ja tilanteet eivät pääse kärjistymään, osastopäällikkö Eira Björkman kuvailee.

Yhteiskehittämisellä parempaa ymmärrystä

Ennen yhteisen tekemisen aloittamista Eira ja Marko tiesivät hyvin vähän siitä, mitä tapahtui asiakasrajapinnassa heidän omien tiimiensä ulkopuolella. Testausalueen kehittämisen malli on lisännyt Samlinkin asiantuntijoiden tietoa asiakkaiden tarpeista sekä parantanut niiden ymmärtämistä.

Yhteiskehittämisellä on jo nyt onnistuttu kasvattamaan Samlinkin ja asiakkaiden luottamusta sekä parantamaan vuorovaikutusta osapuolten välillä. Yhteinen kanava asiakkaan kanssa tarjoaa mahdollisuuden antaa palautetta puolin ja toisin, ja siksi testausalueen kehittämisen mallia kehitetään lisää koko ajan ja sitä on tarkoitus hyödyntää jatkossa Samlinkissa laajemminkin.

Sivun alkuun