Vauramo tuntee rahoitusalan muutokset

Rahoitusalan huippuasiantuntija Hanna Vauramo on Samlinkissa aitiopaikalla pankkijärjestelmien kehittämisessä. Työ edellyttää aktiivista alan muutosten seurantaa ja saumatonta yhteistyötä kaikkien osapuolien kanssa.

Lokakuussa uudessa roolissa osastopäällikkönä aloittanut Hanna Vauramo tuntee rahoitusalan läpikotaisin. Hänellä on parin vuosikymmenen ajalta kokemusta sekä käytännön tasolta lainaneuvottelijan ja sijoitusasiantuntijan työstä että ylätasolta suurten projektien vetämisestä. Samlinkissa hän on työskennellyt vajaat 12 vuotta muun muassa maksamisen tuotepäällikkönä.

– Innostun, kun saan ottaa haltuun laajoja kokonaisuuksia ja katsoa isoa kuvaa. Uudessa tehtävässäni pääsen perehtymään syvemmin myös lainaamiseen ja korttien kehittämiseen, uusista haasteista motivoituva Vauramo kertoo.

Muutoksia maksamiseen ja lainaamiseen

Pankkialaa on viimeisen kymmenen vuoden aikana ravistellut kaksi suurta muutosta. Digitalisaation kehitys ja maksamisen muuttuminen reaaliaikaiseksi ovat vaatineet perinteisesti hitaalta pankkisektorilta uudenlaista ajattelua ja toimintatapoja. Seuraavat suuret muutokset ovat jo näköpiirissä, ja Samlinkissa valmistaudutaan niihin aktiivisesti.

– Kansainvälinen SWIFT ISO 20022 -migraatio tuo tullessaan vähintäänkin sanomarajapintojen muutoksia pankeille. Migraatiossa finanssialan toimijoiden väliset sanomat muuttuvat uuteen harmonisoituun muotoon, mikä muun muassa lisää tehokkuutta ja vähentää kustannuksia sekä lisää maksuilla välitettävien tietojen määrää. Muutosten on oltava tuotannossa viimeistään kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen, Vauramo sanoo.

Lainaamisen sektorille on tulossa isompi muutos siirryttäessä positiiviseen luottotietorekisteriin, jonka tarkoituksena on estää kuluttajien ylivelkaantuminen. Tällä hetkellä pankit ovat pääosin sen tiedon varassa, mitä luotonhakija itse kertoo lainojensa määristä.

–Jatkossa tilanne muuttuu, kun luotonantajan pitää päivittää asiakkaan lainojen määrä rekisteriin. Täten syntyy näkymä luotonhakijan todelliseen lainatilanteeseen, mikä parantaa pankkien mahdollisuutta hallita riskejään. Toisaalta se myös toivottavasti parantaa kuluttajien mahdollisuutta hahmottaa omien lainojensa kokonaistilanne, Vauramo kuvailee.

Hallituksen esitys positiivisesta luottotietorekisteristä tulee eduskunnan käsittelyyn syysistuntokaudella 2021. Täysimääräisesti rekisterin pitäisi olla käytössä vuonna 2024.

Säädökset ohjaavat kehitystä

Maksaminen on EU-tasolla vahvasti säänneltyä. IT-järjestelmäkehittäjä on muutosprosessin loppupäässä toteuttamassa säädösten vaatimia toimenpiteitä rajatun aikataulun puitteissa. Isoissa muutoksissa määrittelyyn, toteuttamiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon jäävä aika on erittäin niukka. Vauramo toivookin, että tulevaisuudessa järjestelmäkehittäjät saisivat tietoa suunnitteilla olevista muutoksista jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Samlinkissa on asiantuntijoiden vahvan osaamisen ansiosta onnistuttu viemään vaativatkin projektit aikataulussa läpi. Vauramo on kiitollinen, että on saanut olla mukana isoissa ja kiinnostavissa hankkeissa.

– Esimerkiksi PSD2-rajanpintojen avaaminen ja SEPA-pikasiirron kehittäminen olivat projekteja, joissa oli erinomainen tekemisen meininki ja hyvä keskusteluyhteys sekä sisäisesti että yhdessä asiakaspankkiemme kanssa. 4-pankkiryhmän eli Aktian, POP Pankin ja Säästöpankin eriyttäminen oli puolestaan laajuudessaan ainutlaatuinen projekti, jossa opin paljon uutta sekä pankkijärjestelmästä että -liiketoiminnasta, Vauramo muistelee.

Kuka: Osastopäällikkö/ratkaisupäällikkö – maksaminen, lainaaminen ja kortit
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, tuotantotalouden tradenomi
Asiantuntijuus: Maksaminen, SEPA

Sivun alkuun