Teijo Valli tekee töitä käyttäjäkokemus edellä

Samlinkin sovellusasiantuntija Teijo Valli haluaa loppukäyttäjät mukaan kehitystyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja innostuu saavutettavuusvaatimuksista, jotka parantavat palveluita kaikille käyttäjäryhmille.

Sovellusasiantuntija Teijo Valli on tehnyt töitä käyttäjäkokemuksen kanssa jo 2000-luvun alkupuolella, kun verkkopankit ottivat ensimmäisiä askeleitaan. Tuolloin ei tosin vielä koko termiä juurikaan edes käytetty.

– Olin ollut muutaman vuoden Samlinkissa töissä, kun pomon kanssa pohdimme, mikä pääasiallisen työtehtäväni sisältö voisi olla. Sanoin, että haluan olla luomassa verkkopankin loppuasiakkaille miellyttävää käyttäjäkokemusta. En tiedä, oliko se ennen UX- eli user experience -termiä vai vasta termin käyttöönoton jälkeen, hän sanoo nyt, miltei 20 vuotta myöhemmin.

Alun perin Valli tuli Samlinkille töihin opiskellessaan sosiaalipsykologian yliopisto-opintojen ohella ohjelmointia ja verkkoliiketoimintaa. Hän suoritti opintoihin kuuluvan työssäoppimisjakson Samlinkissa – ja jäi sille tielle. Sittemmin Valli on ollut mukana kehittämässä lukuisia eri palveluita sekä toimihenkilöille että pankin loppuasiakkaille.

Saavutettavuus on kaikkien etu

Jos 2000-luvun alussa käyttäjäkokemus ei vielä ollut päivän sana, nyt se on huomioitava kaikessa tekemisessä. Merkittävä muutos on ollut esimerkiksi digipalvelulaki ja sen edellyttämä verkkosivustojen saavutettavuus.

Saavutettavuus tarkoittaa, että esimerkiksi näkörajoitteisten on kyettävä käyttämään verkkosivuja pelkällä näppäimistöllä tai muulla avustavalla teknologialla. Mobiilisovelluksille on myöskin omat vaatimuksensa.

Valli pitää saavutettavuusvaatimuksia ”hirveän tärkeänä asiana”.

– Saavutettavuuden vuoksi palveluiden on oltava helppokäyttöisiä ja yksiselitteisiä. Se on kaikkien etu, ei pelkästään esimerkiksi näkövammaisten.

Pankkien tapauksessa intuitiiviset ja helppokäyttöiset verkkopalvelut lisäävät myös asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Valli huomauttaa, että jos toimihenkilöllä on käytössään esimerkiksi selainsovellus, jossa on paljon ärsyttäviä piirteitä, työn tekeminen häiriintyy. Asiakkaan turhautuminen vaikeaselkoisiin palveluihin voi johtaa jopa siihen, ettei pankin palveluita enää haluta käyttää.

Ystävällisyys tärkeää verkossakin

Olennaisinta onnistuneen käyttäjäkokemuksen luomisessa on Vallin mielestä loppukäyttäjien ottaminen mukaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa palvelumuotoilua tai käyttöliittymäsuunnittelua tehtäessä. Mahdollisten virheiden korjaaminen vasta jälkikäteen on työläämpää ja kalliimpaa.

Lisäksi esimerkiksi sisällöllä on valtava merkitys. Jos vaikkapa pankkipalvelu on teknisesti erinomainen mutta sen käyttäjälle antamat viestit liian suorasukaisia tai epämääräisiä, käyttäjäkokemus kärsii. Samalla toimihenkilöiden pöydälle tulee asioita, jotka voisi hoitaa verkkopalveluiden kautta tehokkaasti ja paljon nopeammin.

– Kokonaisuuden on oltava sellainen, että käyttäjälle kerrotaan kaikki asiat läpinäkyvästi. Jos vaikkapa virhetilanteen käsittelyaika jää hakijalle epäselväksi, hän saattaa ottaa yhteyttä pankkiin, mikä taas lisää toimihenkilöiden työtä, Valli kuvailee.

Omaan työhönsä Samlinkissa Valli on vielä kaikkien vuosien jälkeenkin erittäin tyytyväinen. Uusia haasteita tulee eteen jatkuvasti, ja esimerkiksi kokonaisen ruutunäkymän toteuttaminen uudelle toiminnolle on aina suuri ja palkitseva projekti.

– Kun onnistuu hyvin ja saa hyvää palautetta, se antaa puhtia jatkoonkin, hän sanoo.

Kuka: sovellusasiantuntija, määrittelijä ja käyttöliittymäsuunnittelija
Koulutus: valtiotieteiden kandidaatti, sosiaalipsykologia
Asiantuntijuus: käyttöliittymäsuunnittelu ja käyttökokemussuunnittelut sekä määrittely

Sivun alkuun