Simo Heikkinen varmistaa Samlinkin kyvykkyydet

Osaamiskeskuksen johtaja Simo Heikkisen tärkein tehtävä on varmistaa, että Samlinkissa on oikeanlaista osaamista nyt ja tulevaisuudessa. Johdonmukaiset toimintamallit ja selkeät prosessit antavat hyvät puitteet kyvykkyyksien johtamiselle.

Avoin asenne ja tinkimätön työskentelytapa ovat auttaneet Simo Heikkistä kasvamaan 13 vuodessa sovellusasiantuntijasta osaamiskeskuksen johtajaksi. Se on vaatinut uskallusta hypätä uuteen, mutta myös kannustavan ilmapiirin työyhteisössä. Heikkinen onkin saanut korvaamatonta tukea sekä esimiehiltään että työkavereiltaan. Loistava yhteishenki on Heikkisen mielestä edelleen parasta Samlinkissa.

Asiantuntijoille tarvetta laidasta laitaan

Samlinkissa tarvitaan tällä hetkellä hyvin laajasti erilaista teknologiaosaamista ja IT-alan asiantuntijoita.

– Tarvitsemme osaamista aina Mainframe-eräajoista pilviteknologioihin ja kaikkeen siltä väliltä. Myös finanssialan vahva tuntemus on yksi Samlinkin menestystekijöistä, jota haluamme jatkossakin pitää korkealla tasolla, Heikkinen summaa.

Yksi Samlinkin vahvuuksista on tuote- ja teknologiariippumattomuus, sillä yrityksessä ei olla sidoksissa mihinkään tiettyyn formaattiin. Kun aletaan rakentamaan uutta, kuhunkin palveluun valitaan parhaiten soveltuva teknologia. Vahvaa osaamista löytyy sekä Microsoft-maailmaan että open sourceen.

Tavoitteena hyvä työntekijäkokemus

Samlinkin laajassa asiantuntijakaartissa löytyy diversiteettiä kaikilla tasoilla, ja kukin asiantuntija saa vastuuta osaamisensa ja kokemuksensa mukaan. Esimiesten tehtävänä on tunnistaa, mitä asiantuntijat kaipaavat ja ohjata heitä kykyjään vastaaviin tehtäviin. Yhteinen sävel löytyy kommunikoimalla arjessa sekä spontaanisti että suunnitelmallisesti.

– Samlinkin esimiehet ovat avainasemassa osaamisen kasvattamisessa ja johtamisessa. Vankkaan substanssiosaamiseensa nojautuen he voivat sparrata asiantuntijoita eteenpäin heidän omilla kehityspoluillaan, Heikkinen kertoo.

Talon omissa ja ulkoisten palveluntarjoajien koulutuksissa on mahdollista kartuttaa osaamista lyhyillä kursseilla tai pidemmissä opinnoissa työtehtävän tarpeen mukaan. Esimiehen vastuulla on samalla huolehtia, että uudet opit pääsevät heti käytäntöön. Opiskeltavia asioita pitää päästä testaamaan jo opintojen aikana.

– Me pyrimme suunnitelmallisesti rakentamaan hyvää työkulttuuria. Esimerkiksi Samlinkin työntekijäkokemusohjelman kautta ihmiset saavat matalalla kynnyksellä äänensä kuuluviin asiassa kuin asiassa. Korona-aikanakin olemme saaneet ohjelman avulla pidettyä yhteyttä ihmisiin, ja siten pystyneet aistimaan mahdollisia kipukohtia. Samlinkissa vallitsee avoin ilmapiiri: omia ajatuksia ja ideoita on helppo tuoda esille, Heikkinen kuvailee.

Kuka: osaamiskeskuksen johtaja Simo Heikkinen

Koulutus: FM tietojenkäsittelytiede

Asiantuntijuus: sovelluskehitys, johtaminen

Sivun alkuun