Sijoittamisen ja lainaamisen tuotepäällikkö Timo Mieskylä huolehtii tuotteista kokonaisvaltaisesti

Timo Mieskylä kehittää kanavariippumattomia tuotteita huolehtien sekä pankkiasiakkaiden liiketoiminnallisista tarpeista että loppuasiakkaan hyvästä palvelukokemuksesta.

Samlinkin sijoittamisen ja lainaamisen tuotepäällikkö Timo Mieskylän tehtävien kirjo ja vastuu on laaja. Tuotetta kehittäessään hän ottaa huomioon pankkiasiakkaiden tarpeet, viranomaisten vaatimukset sekä loppuasiakkaan palvelukokemuksen.

– Tuotepäällikkö on oman tuotelaivansa kapteeni, mutta yksin ei pitkälle purjehdita. Ilman asiakkaita, kehittäjiä ja asiakasvastaavia ei ole tuotetta, jota kehittää tai viedä eteenpäin, Mieskylä kuvailee.

Tuotepäällikkönä Mieskylä joutuu joka päivä ottamaan kantaa mitä erilaisimpiin asioihin. Iso osa työstä on tavalla tai toisella linkittynyt asiakkaisiin. Mieskylän mukaan juuri uusien palveluiden ideoiminen yhdessä asiakkaiden kanssa on työssä parasta.

Viranomaisvaateet lisääntyneet

Vaikka Samlinkin asiakasvastaava huolehtii asiakkaasta kokonaisvaltaisesti, tuotepäällikkö keskustelee asiakkaiden kanssa uusista tarpeista tai kehityskohteista. Näissä keskusteluissa määritellään usein, onko tarve kehitykselle suuri vai pieni tai todetaan jopa, että ”ehkä tätä kannattaa harkita uudelleen”.

– Itse tuotteen hoitaminen on varsin kokonaisvaltaista työtä – ikään kuin ajaisi bussia päättymättömällä reitillä. Asiakkaita ja heidän toiveitaan sekä erilaisia viranomaisten vaateita nousee kehityksen bussiin, ja valmistuttuaan ne tuodaan käyttöönoton pysäkille, Mieskylä havainnollistaa.

Kuten arvata saattaa, kaikilta aikajanan pysäkeiltä ei nousta kyytiin. Toisinaan kuitenkin osa pysäkeistä on niin ruuhkaisia, että bussin istumapaikat loppuvat kesken. Silloin saakin olla tarkkana, että pysytään aikataulussa.

Viime vuosien trendi on ollut se, että kehitystä ovat ohjanneet isot viranomaisvaateet. Näitä on tullut kotimaisten lakihankkeiden myötä, mutta myös EU-tasolta. Ne ovat aina isoja asioita rahallisesti ja pakottavat myös miettimään liiketoiminnan suuntaa.

Lisäarvoa palveluketjun loppuasiakkaalle

Usein vaaditaan useampikin istunto asiakkaan kanssa, jotta saadaan selville, millä tavalla uusia hankkeita saadaan hyödynnettyä liiketoiminnassa. Niiden ei ole tarkoituksenmukaista olla vain pakollisia, rahaa vieviä kehityskohteita.

– Tällaisissa hankkeissa olemme vahvoilla. Seuraamme asioita ja käymme tiivistä vuoropuhelua asiakkaiden kanssamme. Meillä on syvä ja pitkäaikainen osaaminen järjestelmistämme, joten pystymme nopeasti keskittämään resurssimme oikeisiin kohteisiin.

Samlinkissa pyritään aina kustannustehokkaisiin, mutta automatisoituihin ratkaisuihin.

– Kun mietin uusia kehityskohteita, olivat ne sitten liiketoiminallisia tai viranomaisvaateita, pyrin miettimään pankin palveluketjussa loppuasiakasta. Mietin, mitä hän tästä saa ja mikä on hänen palvelukokemuksensa. Toimintaympäristö, jossa asiakkaat hakevat palveluja, on nykyään hyvin pitkälle kanavariippumaton. Siksi myös suunniteltavien tuotteiden ja palveluiden olisi syytä olla sellaisia, Mieskylä perustelee.

Kuka: tuotepäällikkö Timo Mieskylä

Koulutus: tradenomi YAMK / MBA

Asiantuntijuus: sijoittaminen, lainaaminen

Sivun alkuun