Samlinkissa esimiehet panostavat vuorovaikutukseen

Samlinkissa ymmärretään vuorovaikutuksen merkitys työyhteisön toimivuuden kannalta. Osastopäällikkö Pekka Pääkkösen mielestä esimiehen työ on pitkälti ihmissuhdetyötä. 

Microsoft-teknologioiden osastopäällikkö Pekka Pääkkösellä on pitkä kokemus esimiestyöstä Samlinkissa. Esimiestyössä hän kohtaa paljon ihmisiä ja on mukana monissa erilaisissa ryhmissä. Pääkkösen mukaan sosiaalisia taitoja tarvitaan jatkuvasti. Sujuva vuorovaikutus ei ole itsestäänselvyys.  

–Toiset ovat luonnonlahjakkuuksia, mutta suurin osa meistä joutuu hieman hiomaan itseään. Paljon on onneksi opittavissa: miten tervehdimme toisiamme, esitämme asiat, kiitämme tai vaadimme asioita. Myös erilaisten kysymysten tekeminen on arvokas taito, Pääkkönen kuvailee. 

Pääkkösen mielestä ryhmässä toimiminen on vuorovaikutuksen kannalta vaikeampaa kuin kahden kesken, koska ryhmässä tulkitaan useita henkilöitä samanaikaisesti. Jotta ryhmän tai tiimin toiminta onnistuu, tarvitaan jokaiselta ryhmän jäseneltä tahtoa ja taitoa yhteistyöhön.  

– Ryhmässä täytyy arvostaa sekä itseään että muita. Jotta ryhmä toimii mahdollisimman hyvin, on jokaisen jäsenen tärkeä kokea, että hänet hyväksytään sellaisena kuin hän on.  

Etänä mutta lähellä 

Etätyön aikakaudella luottamuksen syntyminen on haasteellista, kun täsmällinen katsekontakti ja yhteisen fyysisen tilan jakaminen puuttuvat. Ilman kameraa järjestetyissä etäpalavereissa sanaton vuorovaikutus voi jäädä ohueksi. 

– Empaattisuus ja aito läsnäolo antavat hyvät eväät esimiestyöskentelyyn. Todennäköisesti kaikilla on kokemusta siitä, miten toisten aito kohtaaminen ja lämmin toista arvostava vuorovaikutus nostavat mielialaa, Pääkkönen perustelee.  

Olennaisinta on ymmärtää, että vuorovaikutus ei ole pelkästään puhetta, vaan myös toisten kuuntelemista. Joskus sanaton vuorovaikutus korvaa puheen, ja hiljaisuuttakin on hyvä oppia sietämään. 

– Vanhan normaalin aikaan ensimmäistä kertaa esimiesroolissa työskennellessäni opin tärkeän seikan: järjestä riittävästi One-to-one-aikaa, Pääkkönen kiteyttää.  

Etätyöaikana tilanteen päivityksen ja ajatusten vaihdon merkitys on kasvanut entisestään. Kun työskennellään usein jopa eri kaupungeissa, One-to-Onet ovat niitä harvoja keinoja oppia tuntemaan alaisensa paremmin.   

Sivun alkuun