Samlinkin johtoryhmä suuntaa katseet kohti tulevaisuutta

Samlinkin johtoryhmän tärkein tehtävä on kohdistaa keskustelun aiheet tulevaisuuteen sen sijaan, että tutkailtaisiin, mitä peruutuspeilissä näkyy.  

Johtoryhmä sitoutuu edistämään ja tukemaan Samlinkin uutta strategiaa ja kulttuuria kolmen keskeisen painopisteen kautta: Ihmiset kehityksen keskiössä, Kasvun ja arvon asenne sekä Huippuluokan asiakaskokemus.

Johtoryhmän tehtävänä on varmistaa, että yritys toimii yhtenä tiiminä ja edistää kasvua yhdessä Kyndrylin kanssa. Samlink määrittelee oman strategiansa ja kasvusuunnitelmansa sekä tekee suhteellisen itsenäisiä päätöksiä. Yhtenä Kyndrylin strategisten markkinoiden maailmanlaajuisista kärkiasiakkaista Samlink raportoi suoraan strategisten markkinoiden johtajalle.  

Tärkeimpänä tavoitteena on jakaa tietoa, hyödyntää tiimin asiantuntemusta yhteisissä asioissa ja huomioida eri kehityshankkeiden vaikutukset. Rakentavaan keskusteluun osallistuminen, vastuu suunnitelmien valvonnasta ja toteutuksesta sekä kasvustrategian edistäminen ovat tiimin suurimmat vastuut. 

Säännölliset kokoukset johtavat suunnitelmien toteutumiseen 

Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti joka keskiviikko klo 14:30 sekä aina tarvittaessa. Ennalta määritelty esityslista varmistaa, että kaikki asiaan kuuluvat aiheet käsitellään. Kuukausittain rullaava, suuntaa antava esityslista on suunniteltu kattamaan kaikki Samlinkin ydintoiminnot.  

Jokainen tiimin jäsen orientoituu johtoryhmän kokouksiin valmistelemalla materiaaleja omasta vastuualueestaan ja jakamalla ne muille ennalta sovitulla tavalla. He tutustuvat muiden materiaaleihin etukäteen ja valmistautuvat keskustelemaan esityslistalla olevista asioista kokouksessa. 

Tiimin jäsenillä on päätösvalta omilla vastuualueillaan, ja he ovat velvollisia kehittämään yrityksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Päivittäiset päätökset tehdään suurimmaksi osaksi liiketoiminta-alueilla määriteltyjen prosessien mukaisesti. 

Sivun alkuun