Samlink täyttää edelleen PCI DSS -laatuvaatimukset – vuosittainen auditointi kirkkaasti läpi

Maksukorttiyhtiöiden PCI DSS -vaatimusten vuosittainen auditointi on viety hyväksytysti läpi Samlinkissa. Auditoinnin läpäiseminen kertoo, että vaadittu korkea toiminnan taso on säilytetty ja kehitystyötä ohjattu maksukorttitoiminnan edellyttämien tietoturva- ja laatuvaatimusten mukaisesti. Hyväksytyn auditoinnin myötä Samlink jatkaa Visan ja MasterCardin hyväksymänä palveluntarjoajana.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) on globaali maksukorttiyhtiöiden tietoturvastandardi, joka määrittelee vaatimukset korttitietojen käsittelylle. Standardia hallinnoi kansainvälinen, korttijärjestöjen perustama riippumaton toimielin PCI Security Standards Council. Vuosittain tehtävästä auditoinnista vastaa ulkopuolinen, maksukorttiyhtiöiden hyväksymä taho.

Kaikki toiminnot ja järjestelmät, joissa tallennetaan, käsitellään tai välitetään korttitietoja, ovat vaatimusten piirissä. PCI DSS:n saavuttaminen kertoo paitsi toiminnan tasosta myös systemaattisesti tehtävästä, korkeiden laatuvaatimusten mukaisesta kehitystyöstä. Auditoinnin läpäiseminen on merkittävää, sillä sitä edellytetään pankkien korttiliiketoiminnan yhteistyökumppaneilta. PCI DSS -vaatimustason täyttäminen on osoitus siitä, että standardin mukainen toimintatapa ja jatkuva kehitys ovat juurtuneet osaksi Samlinkin toimintaa.

 

Sivun alkuun