Samlink seuraa tiiviisti positiivisen luottotietorekisterin kehittymistä

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisen positiivisen luottotietorekisterin kehitystyö on käynnissä. Samlink kehittää omia järjestelmiään rekisterin vaatimusten mukaiseksi, jotta ne pystyvät vastaanottamaan ja välittämään tarvittavaa tietoa, kun positiivinen luottotietorekisteri otetaan käyttöön.

Positiiviseen luottotietorekisteriin tallennetaan tietoja yksityishenkilöiden ottamista luotoista. Sen tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön keväällä 2024 ja sen toteuttaja ja rekisterinpitäjä on Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

– Rekisterillä tavoitellaan muun muassa maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämistä ja pyritään helpottamaan rahalaitosten luotonantoa. Se on yksi pääministeri Marinin hallitusohjelman sisältämistä ylivelkaantumisen torjuntaan tähtäävistä toimista, kertoo Samlinkin sijoittamisen ja lainaamisen tuotepäällikkö Timo Mieskylä.

Samlink mukana sidosryhmätyössä

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto tulee vaikuttamaan Samlinkin pankkijärjestelmiin. Samlinkin asiantuntijat ovat olleet mukana Verohallinnon sidosryhmätilaisuuksissa rekisterin kehitysprosessin alkumetreiltä asti ja ovat siten hyvin tietoisia rekisterin käyttöönoton eri vaiheista ja vaatimuksista.

– Sidosryhmätilaisuuksissa kerrotaan projektin etenemisestä. Viimeisimmässä tilaisuudessa esiteltiin alustavia hahmotelmia rekisterin rajapinnasta. Samlinkin rooli on projektin alussa tarkastella erityisesti rekisteriin liittyviä asioita teknisestä näkökulmasta ja yhteistyössä asiakkaiden kanssa nostaa esiin niihin liittyviä kommentteja, kertoo Mieskylä.

Varsinaisen kehitysvaiheen lopuksi rekisteri testataan ja myös silloin Samlinkilla on IT-toimittajana merkittävä rooli laadukkaan ratkaisun varmistamiseksi.

Asiakkaidensa apuna

Positiivisessa luottotietorekisterissä vastuu tiedon keräämisestä ja välittämisestä Verohallinnolle on luotonantajilla. Rekisterin käyttöönoton myötä Samlinkin perusjärjestelmiin tullaan tekemään muutoksia, jotka mahdollistavat tietojen keruun ja välittämisen ja vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.

–  Peruspankkijärjestelmässä ei ole tällä hetkellä kaikille vaadittaville tiedoille paikkaa ja myös niiden välittämiselle on työtä tehtävänä. Käytännössä Samlink kehittää nyt rajapinnan, jonka avulla asiakkaat saavat kerättyä ja välitettyä eteenpäin positiivista luottotietorekisteriä varten tarvittavat tiedot rekisterin edellyttämällä tavalla, selventää Mieskylä.

Samlink on aloittanut asiakkaidensa kanssa esiselvityksiä positiivisen luottotietorekisterin edellyttämiin muutoksiin liittyen. Kun esiselvitykset valmistuvat, arvioidaan muutosten kokoluokka.

– Positiivisessa luottotietorekisterissä on kyse laajasta hankkeesta ja olemme Samlinkissa hyvässä asemassa ja aikataulussa sen suhteen. Asiakkaillamme on varmasti kysymyksiä, ja nyt on oiva hetki nostaa niitä esiin. Me Samlinkin asiantuntijat autamme mielellämme, kertoo Mieskylä.

Lue lisää positiivisesta luottotietorekisteristä Verohallinnon verkkosivuilta.

Sivun alkuun