Samlink kouluttaa: valtiontakaus ja ASP-lainat

Huhtikuussa Samlinkin asiakkaat pääsivät etänä kuulemaan Valtiokonttorin tehtävistä ja oppimaan valtiontakauksista sekä ASP-järjestelmistä. Rahoitusasiantuntijat kuulivat myös konkreettisia esimerkkejä ASP-lainan rahoituslaskennasta.

Valtion lainanotosta, kassavarojen sijoittamisesta ja valtionvelan riskienhallinnasta vastaava Valtiokonttori hallinnoi valtion muiden organisaatioiden myöntämiä lainoja.

– Valtiontakaus voi olla enintään 85 % kohteen hankintahinnasta ja kattaa enintään 20 % jäljellä olevasta lainapääomasta. Asuntosäästöpalkkiotilien (ASP) lainoissa luvut ovat 90 % ja 25 %, Valtiokonttorin järjestelmäasiantuntija Pia Saaristo kertoo.

Mikäli lyhennysvapaan myöntämiselle on erityiset taloudelliset perusteet, maksimiaikaa voidaan pidentää

Valtiontakauslainoissa voi myöntää enintään kaksi vuotta lyhennysvapaata, mutta maksimiaikaa voidaan pidentää, mikäli pankin arvion mukaan lyhennysvapaan myöntämiselle on erityiset perusteet koronaviruksen aiheuttaman taloudellisen muutoksen vuoksi.

– Silloinkaan laissa määritelty enimmäislaina-aika ei saa ylittyä. ASP-lainoissa voi korkotukiaikana olla enintään kaksi lyhennysvapaata vuotta, jolloin niitä tämä uusi linjaus ei koske, Valtiokonttorin lakimies Reetta Auno muistuttaa.

ASP-lainoitukseen muutoksia huhtikuussa

Asuntosäästöpalkkiotilejä on viimeisen kymmenen vuoden aikana avattu kasvavassa määrin aiempiin vuosiin verrattuna. ASP-tililtä ei saa kesken säästämisen nostaa varoja tai tili purkautuu, eikä tallettaja ole oikeutettu verottomiin lisäkorkoihin.

– Tallettamisen voi kuitenkin keskeyttää, jolloin tilille säästetyt rahat voidaan nostaa muuhun käyttötarkoitukseen. Tilille säästämisen voi myöhemmin aloittaa uudelleen, mikäli tallettajalle asetetut edellytykset esimerkiksi ikärajan suhteen vielä toteutuvat, Saaristo muistuttaa.

Asuntosäästöpalkkiotilejä on viimeisen kymmenen vuoden aikana avattu kasvavassa määrin aiempiin vuosiin verrattuna.

Asunto- ja aluekohtaiset lainoituksen rajat on juuri päivitetty, ja ASP-lainoituksen rajoja on nostettu joka alueella.

– Aiemmin omat maksimisummat oli eritelty Helsingille, muulle pääkaupunkiseudulle ja muulle Suomelle. Nyt myös Tampere ja Turku on nostettu listalle omalla maksimisummallaan, Saaristo kertoo.

Esimerkkien kautta selvyys lainojen laskentaan

Samlinkin kouluttaja Liisa Viitasara esitteli koulutuksessa konkreettisia esimerkkejä ASP-tilin rahoituksesta tarpeeseen perustuvassa valtiontakauksen laskennassa. Alkuun tarkistetaan ASP-lainan ja vakuuksien tarve sekä selvitetään lainan määrää rajoittavat tekijät.

– Lainat jaetaan tarvittaessa ASP-lainaksi ja ASP-lisälainaksi. Jakoon vaikuttavat erilaiset rajoitukset, kuten kuntaraja tai säästetty rahasumma, Viitasara kertoo.

Vakuudet kohdistetaan ASP- ja lisälainalle erikseen. Ensin kannattaa aloittaa ASP-lainasta, jonka jälkeen loput kohteen vakuudesta kohdistetaan suoraan lisälainaan. Lisävakuustarve katetaan valtiontakauksella.

– Jos pariskunta ostaa yhdessä asunnon ja vain toisella on ASP-säästöjä, tulee laskelmat tehdä kummallekin erikseen, Viitasara selventää.

Vakuustarpeeseen perustuva laskenta on vain yksi tapa selvittää tarvittava takaus. Valtiokonttori antaa ohjeita, joita tulkiten pankki tekee viime kädessä päätökset, kuinka vakuudet jaetaan lainojen kesken.

Sivun alkuun