Samlink kouluttaa: rahoitusalan huominen, tiedolla johtaminen ja vastuullisuus luotonannossa

Maaliskuun lopulla verkon yli Samlinkin asiakkaille järjestetyssä koulutustapahtumassa pureuduttiin mahdollisuuksiin muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa palveluiden jatkuvan kehittämisen tärkeys nähdään korostuvan asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Koulutuksessa käytiin läpi myös yritysten tunnuslukujen tietolähteitä, joita hyödynnetään esimerkiksi toiminnan riskien analysoinnissa. Luotonannossa vastuullisuustekijät nousevat tulevaisuudessa entistä tärkeämmiksi kriteereiksi.  

COVID-pandemia aiheutti maailmankaupan kehityksen romahtamisen, mutta luottamus globaaliin teollisuuteen on alkanut palautua jo lähes alkuvuoden 2020 tasolle. Suomen talous on kasvussa, ja vienti on elpymään päin.

– Yrityksille tehdyn kyselyn mukaan tärkeimpinä vientiä edistävinä tekijöinä tällä hetkellä nähdään avainhenkilöiden rokottaminen ja matkustamisen salliminen, mutta myös yritysten rahoitus ja tuet, Handelsbankenin Head of Corporate Banking Jukka Kuusala kertoi.

Tapahtumassa esiintynyt Kuusala avasi myös ajatuksiaan rahoitusalan huomisesta ja arveli palveluiden jatkuvan kehittämisen olevan keskiössä asiakaskäyttäytymisen muuttuessa. Asiakastarpeiden seuraaminen vaatii resursseja, ja yritysten on saatava keskittyä olennaiseen, eli arvonlisän tuottamiseen.

– Asiakas saattaa toivoa räätälöityjä asiakaskokemuksia siinä, missä joku muu korostaa skaalautuvuutta ja kustannustehokkuutta. Olemme mielenkiintoisen asian äärellä, ja asiakaskokemus tulee muuttamaan tekemistä nopeammin kuin halutaan uskoakaan, Kuusala pohtii.

Tietolähteet palvelukehityksessä

Markus Hallberg, Suomen Asiakastieto Oy:n Product Owner avasi koulutuksessa, minkälaista tietoa yritysten toiminnasta on saatavilla ja millaisista lähteistä sitä kerätään. Tiedonjakamisen mahdollistamiseksi kehitetään jatkuvasti uusia palveluita ja alustoja, joiden kautta yritysten olisi helpompi ilmoittaa itsestään tietoja parempien päätösten tueksi.

– Pyrimme kehittämään skaalautuvia palveluita mahdollisimman monen asiakkaan hyödynnettäväksi. Toivomme myös avointa keskustelua asiakkaiden kanssa parantaaksemme palveluamme asiakkaan tarpeiden mukaisesti, Hallberg vinkkaa.

Tiedot eivät itsessään kerro yrittäjästä tai yrityksestä mitään, ellei niitä osata suhteuttaa kokonaisuuteen.

Erilaisista tietolähteistä on kerätty tietoa myös koronatilanteeseen liittyen, ja yritysten tunnuslukuja on analysoitu kokonaiskäsityksen luomiseksi.  

– Melkein jokaisella toimialalla liikevaihto ja -voitto ovat keskimääräisesti laskeneet, ja samalla kuitenkin vakavaraisuus on useimmilla toimialoilla vahvistunut. Asiakastiedossa tekemiemme riskiluokitusten ennustekyky on pysynyt erittäin hyvänä, Hallberg kertoo.  

Varmuutta riskin analysoinnilla

Yrityksen maksukäyttäytymistä ja tietoja analysoimalla kaikki tietolähteet sekä markkinamuutokset huomioiden pyritään tunnistamaan yrityksen toiminnan riskejä ja sitä, mikä on yrityksen kyky suoriutua velvoitteistaan.

– Luottopäätöksen tekemiseen vaaditaan paljon tutkimista ja tietojen yhdistämistä useista lähteistä, Suomen Asiakastieto Oy:n Predictive Modelling Manager Pekka Liukkunen selventää.

Yrityksen riskiin vaikuttavat muun muassa tilinpäätöksen tunnusluvut, yrityksen vastuuhenkilövaihdokset, maksukäyttäytyminen sekä ympäristön muutokset. Maksukyvykkyyden seurannasta saadaan tilastollinen malli, jonka tulos on yrityksen takaisinmaksukykyä kuvaava luokitus.

Vastuullisuus voidaan nähdä sekä uhkana että isona kannustimena innovaatiolle ja kasvulle.

– Tiedot eivät itsessään kerro yrittäjästä tai yrityksestä mitään, ellei niitä osata suhteuttaa kokonaisuuteen, Liukkunen selittää.

Vastuullisuus on ajankohtaista luotonannossa

Development Director Riku Salminen Suomen Asiakastieto Oy:sta esitteli tutkimusta, jossa selvitettiin, käyttävätkö yrityksille luottoa myöntävät yritykset vastuullisuustietoa luotonmyöntöprosessissa. Tällä hetkellä ongelmana on, että saatavilla olevaa ESG-vastuullisuustietoa on lähinnä vain pörssilistatuista yrityksistä.

– Luokitukset koetaan tärkeiksi, mutta ne puuttuvat juuri niistä yrityksistä, joihin tehdään kaikista eniten luottopäätöksiä. Lisäksi yritysten vastuullisuusdata on puutteellista ja hajautettuna eri tietolähteisiin, eikä välttämättä aina objektiivisesti luotettavaa, Salminen tarkentaa.

Vastuullisuus voidaan nähdä sekä uhkana että isona kannustimena innovaatiolle ja kasvulle. Suomessa tilanne vastuullisuusasioissa on jo hyvä.

– Luonnonläheisiä materiaaleja tullaan tarvitsemaan, ja lisäksi meillä on teknologia- sekä markkinointiosaaminen. Meidän käsissämme on jo kaikki ollaksemme yksi maailman johtavista maista näyttämässä, miten vastuullisuutta viedään eteenpäin, Salminen povaa.

Sivun alkuun