Samlink kouluttaa: Katsaus pientaloyhtiön osakkeen kauppaan ja rahoitukseen

Asiakaskoulutuksessa käsiteltiin pienten taloyhtiöiden asuntokauppaan liittyviä kysymyksiä. Rakennusalan asiantuntija Mikko Juva jakoi koulutuksessa näkemyksiään asuntojen peruskunnosta ja korjaamistarpeista. Kiinteistövälityksen näkökulmaa keskusteluun toi Anna-Maija Kuosmanen.

Mitä kannattaa huomioida, kun tehdään kauppaa pientaloyhtiön osakkeesta? On tärkeää tarkistaa, että taloyhtiöstä on huolehdittu ja taloyhtiön asiakirjoista käy ilmi olennaiset seikat, jotta sekä kaupan osapuolet että pankki ymmärtävät, mitä ollaan ostamassa.

– Pieniä taloyhtiöitä on paljon, ja ne yleistyvät koko ajan. Asuntokauppa pienessä taloyhtiössä on lähtökohtaisesti yhtä turvallinen kuin mikä tahansa muukin asuntokauppa, Peruskorjaamisen ja Rakentamisen Kehittämiskeskuksen toimitusjohtaja Mikko Juva kertoo.

Asuntokauppa pienessä taloyhtiössä on lähtökohtaisesti yhtä turvallinen kuin mikä tahansa muukin asuntokauppa.

Pankin on hyvä esittää asiakkaalle kysymyksiä, jotka laittavat miettimään asuntoon liittyviä tulevaisuuden tilanteita. Parhaimmillaan oikeat kysymykset ja neuvot vahvistavat asiakassuhdetta.

Arvoon vaikuttaa moni tekijä

Pieneksi taloyhtiöksi luokitellaan yleensä alle viiden asunnon taloyhtiöt. Kun asuntojen lukumäärä kasvaa, hallinto muuttuu väistämättä ammattimaisemmaksi. Niin pieniin kuin isoihinkin taloyhtiöihin pätevät kuitenkin samat lainalaisuudet.

– Taloyhtiön on aina noudatettava lakia. Taloyhtiön aktiivisuus myös turvaa kiinteistön arvon säilymistä, Juva korostaa.

Asunnon markkina-arvoon vaikuttavat monet tekijät, esimerkiksi asunnon kunto ja sijainti. Kannattaa huomioida, että tunteet sekä myyjän että ostajan puolella saattavat vaikuttaa heidän omiin ajatuksiinsa asunnon arvosta.

Kiinteistökaupassa myyjä vastaa kiinteistön kuntoon liittyvistä riskeistä viiden vuoden ajan. Asunto-osakkeen kaupassa vastuuaika on vain kaksi vuotta, jolloin ostajan vastuu selvittää mahdolliset ongelmat ennen kauppoja korostuu.

– Asunnon laaja kuntotarkastus ennen kauppoja voi pienentää riskejä. Taloyhtiön riskien selvittämiseksi tarkastus on tehtävä koko taloyhtiöön, Juva tarkentaa.

Juva myös suosittelee, että korjaukset suunnitellaan huolellisesti ja suunnittelussa käytetään asiantuntijoita.

Pienessä taloyhtiössä yksittäisen osakkaan maksukyky voi vaikuttaa negatiivisesti peruskorjausten toteuttamiseen. Ostajan on kuitenkin hyvä ymmärtää, että peruskorjausten tekeminen on tärkeää asunnon arvon säilymisen, tai parhaimmassa tapauksessa kohoamisen, näkökulmasta.

Juva kävi koulutuksessa läpi myös useita käytännön esimerkkejä erilaisista myytävistä kohteista ja niiden vaatimista remonteista. Hän tähdensi, että kaupan yhteydessä on olennaista kiinnittää huomiota kiinteistön ikään ja kuntoon sekä sopia tarkasti kaupan ehdot esimerkiksi mahdollisten myöhemmin löytyvien vaurioiden osalta.

Pankki ja välittäjä tiiviissä yhteistyössä

Yhteistyö pankkien ja kiinteistövälityksen välillä on tärkeää. Välittäjän tehtävä on hankkia asiakirjat ja selvittää, onko yhtiötä hoidettu asianmukaisesti. Pankin tehtävä puolestaan on huolehtia asiakkaan talouteen liittyvistä asioista, ja välittäjää voi tällöin pitää hyvänä tietolähteenä selvittämään asioita pankin puolesta. Välittäjä myös usein selventää ostajalle ja myyjälle erilaisia taloyhtiöraportteja.

Ostajalla on kaupan yhteydessä erityinen selonottovelvollisuus ja toisaalta myyjällä erityinen tiedonantovelvollisuus.

– Ostajalla on kaupan yhteydessä erityinen selonottovelvollisuus ja toisaalta myyjällä erityinen tiedonantovelvollisuus. Välittäjä toimii tässä apuna ja tiedon siirtäjänä, Sp-Koti Urbaanit Helsingin toimitusjohtaja Anna-Maija Kuosmanen tarkentaa.

Tulevien remonttien kustannusarvio on nimensä mukaisesti arvio, ja tilanteet saattavat vaihtua nopeastikin. Esimerkiksi tällä hetkellä rakennuskustannukset ja inflaatio ovat nousussa, joten lopullisia kustannuksia on myös vaikeampaa arvioida etukäteen. Välittäjä voi kuitenkin auttaa hahmottamaan tilannetta.

Sivun alkuun