Ropponen liputtaa sovelluslähtöisyyden puolesta

Samlinkin testauspäällikkö Sami Ropposella on erinomainen kombo talous- ja IT-osaamista. Hän tuntee pankkialan perin pohjin, ymmärtää EU-sääntelyn vaikutukset ja on järjestelmien puolella erityisesti rajapintojen ja korttien asiantuntija.

Työurallaan Ropponen sai ensimmäisen kerran astua suuriin saappaisiin Sampo-pankissa laajan datamigraatioprojektin testauspäällikkönä. Yli kymmenen vuoden työrupeama Samlinkissa on tuonut lisää vastuuta ja osaamista.

– Samlink on loistava työpaikka, koska täällä saa jatkuvasti haastaa itseään mielenkiintoisten projektien parissa. Sain myös joustavasti opiskella ja suorittaa tietotekniikan maisterin tutkinnon työn ohessa omien aikataulujeni mukaan, Ropponen kiittelee.

Erityismaininnan ansaitsevat ammattitaitoiset testaajakollegat, joihin Ropponen voi luottaa täydellisesti. Testaajan asiantuntijuus ja näkemys ovat prosessissa avainasemassa.

Kolme teesiä testaukseen

Testauksessa ja laadunvalvonnassa on olennaista tiivis tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa. On tärkeää olla asiakasrajapinnassa, jotta työskentely on välitöntä ja sujuvaa. Tämä on ensimmäinen Ropposen kolmesta teesistä, jotka muodostavat avaimet onnistuneeseen testaamiseen.

Toiseksi Ropponen painottaa luottamuksellisen ilmapiirin rakentamista asiakkaan kanssa. Silloin voidaan puhua rehellisesti asioiden oikeilla nimillä ja päästään nopeasti ratkaisemaan ongelmia. Työskentely on samalla sekä mukavaa että tuloksellista.

Kolmantena teesinä Ropponen nostaa esille ymmärryksen testauskohteesta. Konteksti ja kohderyhmä on tiedettävä, jotta testaaminen on tehokasta ja pysytään sovitussa budjetissa.

– Verkkopankin loppuasiakkaan ja pankkivirkailijan käyttökokemukset ovat eri tavoin kriittisiä. Jollei ymmärretä, mikä on kulloinkin testauskohde ja siihen liittyvä kohderyhmä, saatetaan koko pankkijärjestelmä testata turhaan.

Kaiken kaikkiaan testausvaiheessa kulminoituvat projektin ongelmat. Virheet tulevat esille, resursseja kuluu ja riskit kasvavat. Silloin punnitaan kyky tehdä yhteistyötä rakentavassa ja luottamuksellisessa hengessä.

Tavoitteena sovelluslähtöisyys

Testauspäällikkönä Ropponen pääsee siirtymään aihealueesta toiseen. Toisinaan hän voi tehdä yksityiskohtaista tietovarastotyötä ja seuraavassa hetkessä siirtyä isoon projektiin, jossa on koordinoitava laajoja kokonaisuuksia. Riskien hallinta kulkee kaiken taustalla punaisena lankana.

Ropposen missio kaikessa tekemisessä on halu kehittää työtä projektikeskeisyydestä sovelluslähtöiseksi. Esimerkiksi yhdessä verkkopankissa voi olla samanaikaisesti käynnissä monta erillistä projektia.

– Pyrin lisäämään projektien välistä yhteistyötä. Yksi testaaja pystyy yhdellä sovellusalueella testaamaan useaa toimintoa kerrallaan. Tätä mahdollisuutta meidän tulee hyödyntää enemmän. Lisäämällä ristiin tekemistä pystymme tehostamaan työtä merkittävästi, Ropponen luonnehtii.

Tekoälystä on puhuttu pitkään, mutta testauksessa ja laadunhallinnassa sen käyttämisessä on edelleen haasteita. Sen sijaan automaatio on tärkeä osa testausta ja sillä vähennetään rutiinityön määrää. Automaatiolla on tehokasta hoitaa esimerkiksi regressio- eli muuttumattomuustestaukset. Systeemitestauksessa puolestaan ihmissilmä on edelleen korvaamaton.

Kuka: testauspäällikkö Sami Ropponen
Koulutus: tietotekniikan maisteri, taloushallinnon tradenomi
Asiantuntijuus: laadunvalvonta, testaus, riskienhallinta, pankkien tietojärjestelmät

Sivun alkuun