Regulaatioita, raportointia ja dataa

Aloitin syyskuun puolessa välissä Tiedolla johtamisen ja konsultoinnin osastopäällikkönä ja alueen ratkaisupäällikkönä. Ennen nykyistä tehtävääni työskentelin Figure Taloushallinto Oy:ssä. Olen saanut seurata viranomaisraportointiin kohdistuvia regulaatiomuutoksia aitiopaikalta sekä entisessä että nykyisessä tehtävässäni.

​​​​​​​Finanssialan asiakkaiden liiketoimintaa ohjaavat kansalliset ja EU-tasoiset regulaatiot, joiden implementoinnin parissa Samlinkin asiantuntijat ovat osoittaneet erinomaista kyvykkyyttä ja tahtoa toteuttaa ensiluokkaisia ratkaisuja joko suoraan tai välillisesti asiakkaillemme. Regulaatioiden edellyttämä muutosnopeus on viime vuosina kiihtynyt, jolloin yhä suurempia muutosvaateita nopealla voimaantulolla kohdistuu myös finanssialan toimijoille. Kehityspolku vakavaraisuus- ja Finrep-raportoinneista 2000-luvun puolelta ja 2010-luvun alkupuolelta tähän päivään on ollut pitkä ja matkalle on mahtunut useita suurempia ja pienempiä kehitysprojekteja.

​​​​​​​Tuotettavat viranomaisraportit eivät ole vain muutoksia raportointeja tuottaviin järjestelmiin. Yhä enemmän raportointimuutokset voivat vaikuttaa finanssialan liiketoimintaprosesseihin ja toimintoihin sekä perusjärjestelmien puolelle. Seuraava selkeästi suurempi muutos on niin kutsuttu Basel IV-muutosten loppuunsaattaminen, josta tuttavallisemmin käytetään lyhennettä CRR3 (Capital Requirements Regulation). Tarvittavien muutosten tunnistaminen ja tulkitseminen yhdessä asiakkaidemme kanssa on edellytys onnistuneelle lopputulokselle.

Viime aikoina mediassa on puhuttu siitä, että finanssisektoriin kohdistuva kasvava regulaatio vaatii mittavia kehityspanoksia. Luvanvarainen liiketoiminta edellyttää kattavaa ja yhä tarkemmalle tasolle menevää raportointia viranomaisille.

Nykyiset markkinoiden tietovarastoratkaisut sallivat suurien tietomäärien säilyttämisen ja BI-sovellusten avulla voidaan hyödyntää olemassa olevaa dataa oman liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Uskon, että yhteistyöllä tunnistamme parhaat ratkaisut, joiden avulla pystymme yhdessä finanssialan asiakkaiden kanssa tuomaan raportoinnin avulla parempaa näkyvyyttä operatiivisen liiketoiminnan tueksi ja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Anne Hakala
osastopäällikkö

Sivun alkuun