Raportoinnissa luotettavuus on kultaa

​​​​​​​Samlinkilla on merkityksellinen rooli raporttiaineistojen muodostajana pankkien viranomaisraportoinnissa. Luotettavat ja ajallaan toimitetut raportit takaavat pankkien liiketoiminnan jatkuvuuden.

EU:ssa pankkiliiketoiminnan valvonta on laajamittaista, ja sen määrä kasvaa jatkuvasti. Suomessa pankkien vakavaraisuutta valvovat Finanssivalvonta ja Suomen Pankki. Viime aikoina viranomaiset ovat kiinnittäneet erityistä huomiota maksuvaikeuksien seurantaan raportoinnissa. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa koronaviruspandemia ja sen myötä lisääntyneet pankkien asiakkaiden maksuvaikeudet. ​​​​​​​

​​​​Samlinkissa tunnetaan data

BI-asiantuntija Päivi Rajala vastaa raporttiaineistojen tuottamisesta viranomaisille kuukausi-, puolivuosi- ja vuositasolla ja on mukana kehittämässä raportointia viranomaisten vaateiden mukaan.

Tietoa kerätään laajasti eri pankkitoiminnan osa-alueilta. Perusjärjestelmä toimittaa päivittäin valtavat määrät dataa, joka tallennetaan tietovarastoon. Lähdejärjestelmistä tulevan datan pitää olla tietovarastossa oikein, jotta pystytään tuottamaan luotettavaa raportointia.

– Luotettavuus on viranomaisraportoinnissa kaiken A ja O. Meidän täytyy tuntea data, koska asiakkaat eivät pysty määrittelemään kaikkea valmiiksi. On oltava ammattitaitoa tulkita määrittelyjä ja lukea vähän rivienkin välistä, mitä kulloinkin halutaan, Päivi kuvailee.

Tämän allekirjoittaa myös ratkaisuarkkitehti Sirpa Vepsä. Hän on mukana tietoarkkitehtuurin rakentamisessa, kun viranomaispuolelle tai liiketoimintaraportointiin tarvitaan uusia ratkaisuja. Sirpa katsoo muutostarpeita arkkitehtuurin näkökulmasta: mistä tiedot saadaan, mitä palikoita tarvitaan ja miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Sirpa piirtää kokonaisuudesta arkkitehtuurikuvan, joka nivoo yhteen kaikki elementit.

– Samlinkilla on suuri vastuu luotettavien ja oikea-aikaisten raporttiaineistojen tuottamisesta, koska viranomaisten on saatava raportit ajallaan, Sirpa havainnollistaa.

Vaatimukset kasvavat

Tulevaisuudessa vaikuttaa todennäköiseltä, että Euroopan tasolla mennään yhä yksityiskohtaisempaan raportointiin. Raakadatalle tulee yhä enemmän tarvetta, kun halutaan varmistaa tiedon objektiivisuus. Raakadata-aineisto antaa jatkossa myös laajemmat mahdollisuudet tiedon jalostamiselle eri tarpeisiin.

Raportoinnin kehittämisessä on tehty jo paljon hyvää työtä Samlinkissa. Prosessit ovat pitkälti automatisoituja, ja manuaalista työtä on vain vähän. Tieto- ja raportointiympäristön kehittämiseen panostetaan Samlinkissa jatkossakin, joten Samlink tuottaa tulevaisuudessa luotettavia viranomaisraportointiaineistoja yhä ketterämmin.

Sivun alkuun