Projektipäällikkö Taru Parviainen jakaa osaamistaan roolieksperttinä

Projektipäällikkö Taru Parviaisen vahvuutena on kyky pitää langat tiukasti käsissään vaativissa IT-projekteissa. Monipuolinen projektiosaaminen ja rohkeus tarttua uusiin haasteisiin ovat tuoneet Parviaiselle useita vastuu- ja luottamustehtäviä.

Pitkän uran IT-alan projektijohdossa ja konsulttina tehnyt Parviainen nauttii siitä, kun saa ratkaista ongelmia yhdessä Samlinkin asiakkaiden ja asiantuntijoiden kanssa.

– Projektipäällikön työ on pitkälti viestimistä eri sidosryhmien kanssa. On osattava tiivistää asiakkaalle tilannekuva, mutta on myös kuunneltava asiakasta, jotta voimme täyttää odotukset.

Asiakkaan päässä vastassa on useimmiten kollega eli projektipäällikkö, jonka kanssa puhutaan lähtökohtaisesti samaa kieltä. Samlinkissa Parviainen tekee tiiviisti töitä yhdessä muun muassa tuotepäälliköiden, ratkaisupäälliköiden, salkun omistajien ja useiden eri tiimien asiantuntijoiden kanssa.

– Projektipäällikkö ei työskentele yksin, vaan tulokset saavutetaan yhteistyössä. Tiimien asiantuntijat tekevät varsinaisen työn. Arvostan asiantuntijoitamme suuresti ja luotan heihin sataprosenttisesti.

Parviainen jakaakin mielellään vastuuta asiantuntijoille, jotta projektit etenevät mahdollisimman sujuvasti. Motivoitunut tiimi voi saada ihmeitä aikaan tiukoissa tilanteissa.

Rooliekspertti sparraa

Samlinkissa projekteissa on mukana yleensä useita asiakkaita, minkä vuoksi yrityksessä toimitaan puoliketterällä mallilla. Työt on organisoitu ketterällä tavalla, ja projektipäällikkö on mukana vastaamassa työn budjetista ja aikataulusta. Asiantuntijatiimit ovat itseohjautuvia ja työskentelevät itsenäisesti suunnitellun tehtävälistan eli backlogin mukaan.

– Koen toimintamallimme erinomaiseksi, koska työt suunnitellaan hyvissä ajoin kolmen kuukauden kehitysjaksoissa. Tehtävät on organisoitu selkeästi ja läpinäkyvästi. Kuka tahansa voi käydä katsomassa työvälineestämme, mikä projektin vaihe on menossa ja miten työ etenee.

Oman työnsä ohella Parviainen toimii Samlinkissa roolieksperttinä, eli hän perehdyttää lähes kaikki taloon tulevat uudet projektipäälliköt. Parviainen on projektipäälliköiden tukena ja aina valmis auttamaan projektin hallintamalliin ja muihin asioihin liittyen. Roolieksperttinä Parviainen antaa myös oman panoksensa Samlinkin sisäisessä kehittämisessä.

Pankkien fuusioprojektit veivät mennessään

Parviainen on ollut Samlinkissa vajaat kymmenen vuotta, joiden aikana hän on saanut vetää erilaisia kehitys- ja toteutusprojekteja. Viimeiset kolme vuotta hän on keskittynyt pankkifuusioprojekteihin, joita on takana jo kymmenkunta.

– Pankkien fuusioprojektit ovat oma maailmansa. Niiden alkaessa olin täysin uuden edessä, koska minulla ei ole pankkitaustaa edellisistä työpaikoista. Sain kuitenkin nopeasti juonesta kiinni ja olen oppinut valtavasti uutta.

Fuusioprojekteissa on aina oma protokollansa, jossa vaaditaan tehtävien ja vastuiden läpikäyntiä pankin kanssa. Samlinkilla on oma sabluunansa fuusioihin liittyen, ja yritys on vahvasti ohjaamassa pankkien yhdistymiseen liittyviä tehtäviä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä hyvin sujuneisiin projekteihin, ja Parviainen kokee tämän uuden aluevaltauksen erittäin motivoivana ja mielekkäänä haasteena.

Parviaisen mielestä parasta projektityössä ovat kohtaamiset eri ihmisten kanssa. Erityisesti etätyöaikana vuorovaikutuksen merkitys on vain kasvanut. Projektipäällikön työssä on tärkeää osata pitää monta palloa ilmassa, mutta on myös osattava tarpeen tullen olla piittaamatta, jos jokin pallo putoaa.

– Projekteissa on hallittava kokonaisuuksia ja siedettävä myös yllätyksiä, koska asiat eivät aina etene niin suoraviivaisesti kuin on suunniteltu. Olen oppinut ottamaan asiat asioina, enkä jää murehtimaan ongelmia. Virheistä oppii, ja suunta on aina eteenpäin, Parviainen kuvailee.

Kuka: projektipäällikkö Taru Parviainen

Koulutus: kauppatieteiden maisteri

Asiantuntijuus: projektijohtaminen, IT-kehitys- ja toteutusprojektit

Sivun alkuun