Petri Pyöriä kehittää API-rajapintoja mobiilipalveluihin

Samlinkin tuoteomistaja Petri Pyöriä on aitiopaikalla suunnittelemassa API-rajapintoja, jotka mahdollistavat luotettavien ja laadukkaiden mobiilipalveluiden kehittämisen.

Tuoteomistaja Petri Pyöriä on toiminut koko uransa ajan erilaisissa ohjelmistokehityksen teknisissä ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Itseään ohjelmistokehityksen sekatyömiehenä pitävä Pyöriä suhtautuu intohimoisesti vaativaan ongelmanratkaisuun. Kannuksensa globaaleissa pörssiyhtiöissä sekä pienissä startupeissa ansainnut Pyöriä on perehtynyt myös numeeriseen laskentaan, optimointiin ja tekoälyteknologioihin.

– Järjestelmien integroituessa yhä syvemmin ja laajemmin rajapintojen merkitys korostuu entisestään. API-rajapinnat tulevat olemaan jatkossa ratkaisevassa roolissa niin järjestelmien yhteen kytkemisessä kuin myös tekoälyjärjestelmien ja automaatioiden toteutuksessa, Pyöriä uskoo.

Viime aikoina ohjelmistorobotiikka on saanut yhä vahvemman jalansijan pankkijärjestelmissä. Ennemmin tai myöhemmin myös tekoälyjärjestelmät tulevat vaikuttamaan vahvasti siihen, mitä finanssialan järjestelmissä tapahtuu.

Rajapinnat ratkaisevat

Julkinen rajapinta on tuote, jonka kehittäminen vaatii ymmärrystä asiakkaiden ja käyttäjien tarpeista. Samlinkin API-tuotteen asiakkaita ovat pankit, pankkien loppuasiakkaat sekä mobiilisovellusten kehittäjät. Rajapintojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulisi ottaa näiden kaikkien toimijoiden tarpeet huomioon. Tavoitteena on tehdä yksinkertaisia ja helppokäyttöisiä rajapintoja, jotka mahdollistavat luotettavien mobiilisovellusten kehittämisen tehokkaasti.

– Pankkijärjestelmissä on runsaasti vuosikymmenien aikana kertynyttä monimutkaisuutta, jota pitäisi pyrkiä piilottamaan julkisesta rajapinnasta. Rajapinnat tulisi suunnitella mobiilisovelluksen toiminnan ja tuettujen liiketoimintaprosessin pohjalta – ei pankkijärjestelmän teknisten mahdollisuuksien lähtökohdista, Pyöriä painottaa.

Julkisten rajapintojen suunnittelussa olisi hyvä miettiä käyttäjäkokemusta. Rajapintojen tulisi muodostaa helposti ymmärrettävä looginen kokonaisuus.

– Käyttäjäkokemukseen liittyy myös virhetilanteiden käsittely, dokumentaation saatavuus ja laatu, rajapinnan toiminnan reaaliaikaiset valvontamenetelmät sekä mahdollisesti myös API:n ympärille muodostuva yhteisö, Pyöriä luettelee.

Julkinen rajapinta on teknisen järjestelmän julkisivu. Rajapinnat olisi hyvä aina tuotteistaa huolellisesti. Tähän liittyy myös rajapinnan käytön hinnoittelu selkeästi ja ennustettavasti. Pyöriä pitää tuotteistamista ja myyntiä ylipäätään ratkaisevina edellytyksinä yritysten menestyksen kannalta, minkä vuoksi niihin tulisi panostaa nykyistä enemmän.

Fokus testaukseen ja tietoturvaan

Rajapintojen automaattinen testaus on prosessissa olennaista. Jatkuvalla automaattisella regressiotestauksella varmistetaan, että rajapinnat toimivat luotettavasti muutosten jälkeen. Testauksella mahdollistetaan myös välitön palaute kehittäjille.

– Rajapinnoilla on usein valtava määrä käyttäjiä, ja kuormitustestauksella tulisi varmistaa järjestelmän riittävä kapasiteetti, Pyöriä perustelee.

Usein rajapintojen kautta tarjotaan palveluja, joiden on oltava saatavilla luotettavasti kellon ympäri. Tällöin rajapinnan on toivuttava poikkeuksellisistakin ongelmatilanteista ja kyettävä käsittelemään hyvin erikoisetkin mobiilisovellusten toimintatavat. Näitäkin tilanteita pitäisi pyrkiä testaamaan riittävän kattavasti.

Tietoturvan merkitystä julkisissa rajapinnoissa ei voi korostaa liikaa. Tietoturvan varmistaminen on välttämätöntä erityisesti finanssialalla, ja siihen tulisikin panostaa nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa riittävästi.

Kuka: tuoteomistaja Petri Pyöriä

Asiantuntijuus: ohjelmistokehityksen teknologiat ja johtaminen, tekoälyteknologiat, numeerinen laskenta, optimointi

Sivun alkuun