Pauli Vesterisellä on monta roolia rahoitusjärjestelmän kehittämisessä

Tuotepäällikkö Vesterinen vastaa Samlinkin Salkku-rahoitushallintajärjestelmän kehittämisestä monelta kantilta. Hänen syvällinen tuntemuksensa rahoitusprosesseista ja -instrumenteista säästää asiakkaan resursseja kautta linjan.

Aloittaessaan työt Samlinkissa Pauli Vesterinen oli vielä noviisi rahoitusmaailmassa ja sikäli haastavassa paikassa. Hänellä oli entuudestaan pitkällinen kokemus muun muassa monipuolisista ohjelmistotestauksen tehtävistä, ja arvokasta työkokemusta oli kertynyt myös ulkomaankomennukselta Saksasta. Nyt Vesteristä voi hyvällä syyllä kutsua rahoitustietojärjestelmän huippuasiantuntijaksi.

­– Taloon tullessani en tiennyt rahoitusalan liiketoiminnasta juuri mitään, mutta otin uuden alan vastaan innostavana haasteena. Vajaassa kymmenessä vuodessa olen oppinut valtavasti rahoitusmaailmasta. Nyt ymmärrän asiakkaan tarpeet kirjanpitoon, rahoituksen elinkaareen ja prosesseihin liittyen, Vesterinen kuvailee.

Asiakkaan liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen on finanssialalla erityisen tärkeää. Rahaa käsiteltäessä ei ole varaa virheisiin. Rahoitushallintajärjestelmä on asiakkaan liiketoiminnan ytimessä, jolloin on tärkeää tietää toimintojen suorat ja välilliset vaikutukset. Tuotannon toiminnan varmistaminen on rahoitushallintapalvelun tuottamisessa tärkeintä ja siihen Samlinkissa on erinomaiset edellytykset. Osaava tiimi, laadukkaat tukipalvelut ja toimivat prosessit mahdollistavat ensiluokkaisen palvelun asiakkaalle.

Sujuvasti ja ketterästi

Ketterissä menetelmissä roolit ja tehtävät menevät usein limittäin, ja Vesteriselläkin on Samlinkissa useampi rooli, joiden välillä hän sukkuloi sujuvasti. Tuotepäällikkönä hän vastaa Salkku-rahoitushallintajärjestelmän kehittämisestä osana seitsemän hengen projektitiimiä. Vesterinen on myös Salkun tuoteomistaja, jolloin roolin pääpainona on varmistaa, että asiakkaan näkökulmasta kehitetään oikeita asioita. Projektista riippuen Vesterinen vastaa myös toimituksen ohjauksesta tai asiakkuuteen liittyvistä tehtävistä.

– Tilanteen mukaan vaihdan tuotepäällikköhatun toiseen hattuun. Asiat etenevät joustavasti, kun toimin useammassa roolissa, eikä päätöksentekoon tarvita turhia välikäsiä. Matala hierarkia sekä meillä että asiakkaalla mahdollistaa sen, että saamme asioita nopeasti työn alle, Vesterinen kehuu.

Nopea priorisointi ja suoraviivainen tiimin ohjaus takaavat tehokkaan työskentelyn koko projektin ajan. Asiakkaat ovat olleet erityisen tyytyväisiä siihen, että sovitut aikataulut pitävät.

Mielekkyys syntyy monipuolisuudesta

Vesterisen mielestä työn suolana ovat tehtävien suuri kirjo ja niiden tuomat vastuut. Myös rahoitusjärjestelmä on itsessään niin suuri kokonaisuus, että sen tuomat haasteet motivoivat. Salkku-järjestelmä pitää sisällään rahoituksen koko elinkaaren hallinnan velkasuhteen muodostamisesta sen ylläpitoon, maksuliikenteen ja rahatapahtumien hoitoon, laskutukseen, kirjanpitoon, perinnän toimintoihin ja erilaisten asiakirjojen hallintaan ja arkistointiin.

– Pidän siitä, että työ on vaihtelevaa ja saan tarkastella rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta eri näkökulmista. Nautin myös osaavan tiimin ohjaamisesta ja siitä, että saamme yhdessä vaativat projektit ajoissa maaliin, Pauli kuvailee.

Kuka: tuotepäällikkö Pauli Vesterinen
Koulutus: tietotekniikan diplomi-insinööri
Asiantuntijuus: liiketoimintaprosessit, ketterä kehittäminen, rahoitushallinta

Sivun alkuun