Osaamme, kehitämme ja uudistumme 

Samlinkin toiminnan kivijalka muodostuu yhteistyöstä asiakkaiden, emoyhtiö Kyndrylin ja valikoitujen teknologiapartnereiden kanssa. Jatkuva kehitys, palveluiden modernisointi sekä mainframe- ja pilviteknologiaosaamiseen panostaminen luovat asiakkaille arvoa nyt ja tulevaisuudessa. Liiketoiminnan jatkuvuus on kaiken tekemisen prioriteetti.

Finanssialan tarkat säädökset ja uudistuva teknologia asettavat vaatimuksensa ketterän ja turvallisen toimintaympäristön ylläpitämiselle. Moderni uudistamisen tie kuvaakin sitä polkua, jota Samlink nyt kulkee. Haluamme olla asiakkaillemme mutkaton ja ammattitaitoinen luottokumppani, joka tekee mitä lupaa. Arvonluonti on yksi Samlinkin strategian painopisteistä. 

Koska Samlinkin tavoitteena on erinomaisen tyytyväiset asiakkaat, ovat palveluosaamiseen panostaminen ja tiivis vuorovaikutus vahvasti läsnä kaikessa kehittämisessä. Pitkäjänteinen, tehokas ja vaiheittaiseen arviointiin perustuva toiminta tuottaa paitsi nopeammin arvoa asiakkaille, on myös työntekijöille mielekästä.  

Raikasta näkemystä ja luotettavia IT-ratkaisuja 

Samlinkin asteittainen, jatkuva uudistaminen pitää huomion kehitystoimenpiteiden ohella käytössä olevien, moniulotteistenkin järjestelmien toimivuuden takaamisessa.  

IT-alalla projektit ovat pitkiä, ja samaan aikaan ala kehittyy koko ajan. Samlinkin uuden tarjousprosessin mukaan asiakkaan kanssa päätetään projektin alussa tavoite, budjetti ja aikaraami, joiden puitteissa pala palalta liikutaan tavoitetta kohti. Projektien aikana voidaan priorisoida tehtäviä ja oppia matkan varrella sen sijaan, että kaikki suuntaviivat olisi lukittu heti projektin alussa. 

Yhdessä Kyndrylin kanssa Samlink on samalla lokaali ja globaali. Teknologiakehityksen myötä Samlink haluaa jatkossa auttaa asiakkaitaan myös hyödyntämään yhä paremmin ja kattavammin perusjärjestelmiin kertyvää dataa – tiedolla voi edistää liiketoimintaa, kun sitä analysoi ja käyttää oikein. 

Sivun alkuun