Muutosagentit edistämässä Samlinkin uutta arkea 

Työntekijöidemme joukosta on nimetty Samlinkin ja Kyndrylin integraatiota edistäviä muutosagentteja. Muutosagentit ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa sitä, mihin asioihin omistajavaihdoksessa tulee kiinnittää huomiota henkilöstön näkökulmasta. 

Muutosagentit ovat erilaisissa tehtävissä työskenteleviä Samlinkin työntekijöitä. Yksi heistä on mainframe-teknologioiden osastopäällikkö Tuula Lahti. Hän uskoo, että omistajanvaihdoksessa työntekijät ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, kun henkilöstöä kuunnellaan muutosten myllerryksissä sekä panostetaan selkeään ja säännölliseen viestintään. 

– Omistajavaihdoksen myötä olemme jälleen kerran olleet muutoksen edessä. Muutokseen kuuluu monia vaiheita, ja nyt alkuvaiheessa yksi tärkeimmistä asioista on saattaa kaikkien ymmärrykseen, mitä muutoksella tavoitellaan ja miten se vaikuttaa työntekijöiden arkeen, Lahti linjaa. 

Lahti on ehtinyt uransa aikana olla mukana monissa erilaisissa muutosprosesseissa, joissa sekä positiiviset että negatiiviset tuntemukset ovat olleet läsnä. Hän painottaa avoimen keskustelun merkitystä erilaisten muutokseen liittyvien tunteiden purkamisessa.  

– Avoimessa ja keskustelevassa kulttuurissa uskaltaa tuoda esille perustellun kriittisen mielipiteen ilman pelkoa, että leimataan vastarannan kiiskiksi. Asioiden kyseenalaistaminen on osa muutosprosessia, sillä sen avulla voidaan tarkastella vision toimivuutta ja varmistaa, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. 

Monipuolista muutosviestintää  

Niin muutosagenteilla kuin muillakin toimilla tähdätään Kyndrylin ja Samlinkin integraation sujuvuuteen. Kaiken toiminnan keskiössä on asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys.  

Samlinkin työntekijöille viestitään uuden omistajan alaisuuteen siirtymiseen liittyvistä muutoksista viikoittain useissa yhteyksissä. Muutoksen lähtötilanteesta on tehty kartoitus ja integraation etenemistä ja onnistumista seurataan säännöllisesti toistuvilla kyselyillä. Henkilökuntaa on kannustettu esittämään kysymyksiä, joista jokaiseen vastataan.  

– Kyndrylin ja Samlinkin yhteinen tarina on alkanut. Luomme nyt yhteistä tulevaisuutta ja uskon, että meissä on nyt enemmän voimaa, kun pystymme käyttämään toistemme vahvuuksia hyväksemme. Onnistuneella muutoksella saamme tyytyväisen henkilöstön ja sitä kautta tyytyväisemmät asiakkaat, Lahti kommentoi. 

Sivun alkuun