Markku Kutvonen edistää ketteryyttä Samlinkissa

Kokenut Agile Coach Markku Kutvonen valmentaa samlinkilaisia entistä ketterämmiksi. Jatkuva kehittäminen ja vaikutusten aikaansaaminen motivoivat Kutvosta.

Samlinkin Agile Coach Markku Kutvonen on laajalla osaamisellaan monipuolinen IT-alan huippuasiantuntija. Uransa koodaajana aloittanut Kutvonen on ollut mukana lukuisissa sovelluskehitysprojekteissa ja hän on jättänyt sormenjälkensä muun muassa F-Securen virustorjuntaohjelmaan.

Vuosien aikana Kutvosen työn painopiste on siirtynyt teknologiasta ketterien menetelmien, muutosten ja ihmisten johtamiseen. Hän on ollut toteuttamassa isojen organisaatioiden toimintatapojen kehittämistä ketterämpään suuntaan sekä Suomessa että ulkomailla. Muutosjohtaminen ja toimivien tiimien rakentaminen on olennainen osa Kutvosen työtä myös Samlinkissa.

– Monissa muutoksissa mukana olleena tiedän, että ketterien toimintatapojen juurruttaminen edellyttää jatkuvaa kehittämistä ja kokeilukulttuurin vahvistamista. Ketteryys ei valmistu koskaan, sillä aina löytyy potentiaalia parantaa ja tuottaa asiakkaalle enemmän lisäarvoa, Kutvonen sanoo.

Oppiva organisaatio muuttuu

Samlinkissa siirryttiin SAFen myötä ketteriin toimintatapoihin vuonna 2015. Samlinkin oma toimintamalli, eli niin sanottu SADE-malli, on räätälöity omiin tarpeisiin SAFen ja ITILin viitekehysten pohjalta. SADE-malli kuvaa toimintatapaa ja prosesseja aina tarjousaihioista tuotantoon.

Kutvonen työskentelee Samlinkin ketterän kehityksen tiimissä eli tuttavallisemmin Kettutiimissä, jonka tehtävänä on ylläpitää SADE-toimintamallia. Kutvonen ja hänen neljä kollegaansa ohjaavat ja valmentavat muuta organisaatiota toiminnan kehittämisessä sekä ylläpitävät osaa Samlinkin järjestelmistä.

Lean-ajattelun filosofiaan perehtyneen Kutvosen mielestä kaikkein tärkeintä on oppiminen.

­­–Muutoksen mahdollistaa yksilön, tiimin ja koko organisaation oppiminen. Koko organisaation kuuluu kehittää tekemistään joustavasti, Kutvonen kuvailee.

Oppimiselle on luotava avoin ilmapiiri ja kokeilukulttuuria on tuettava. Kun ei tiedetä tarpeeksi, haetaan lisää tietoa kokeilujen kautta. Näiden myötä on mahdollista kasvaa.

Ketteryysklinikoilla keskustellaan avoimesti

Kutvonen vie ketteriä toimintatapoja eteenpäin useammalla foorumilla. Hän operoi kaikilla organisaation tasoilla asiantuntijoiden, tiimien ja johdon kanssa.

– Vedän viikoittain eri teemoilla niin sanottua ”kipuklinikkaa”, jossa käsitellään akuutteja ongelmia.  Kuka tahansa ketterästä kehittämisestä kiinnostunut voi osallistua siihen ja keskustelu on vapaata. Analysoimalla rehellisesti omaa toimintaansa voi havaita korjattavia asioita, Kutvonen uskoo.

Kutvonen näkee rehellisyyden yhtenä kehityksen perusedellytyksenä. Tunnistamalla ongelmia objektiivisesti voidaan päästä käsiksi juurisyihin, jolloin ymmärrys ratkaisutarpeista laajenee. Tämä edellyttää avointa ilmapiiriä, jossa erehtyminen on sallittua. Kokeilukulttuuri rohkaisee tekemään asioita uudella tavalla.

Avoimien klinikoiden lisäksi Kutvonen järjestää tapaamisia tiimien Scrum Mastereille ja Product Ownereille.

– Näillä niin sanotuilla pariklinikoilla käymme läpi kyvykkyyksien ja tiimien tilanteita luottamuksellisesti. Se on tärkeää erityisesti uusille vastuuhenkilöille, jotta he saavat tukea alkumetreillä.

Isommassa kuvassa Samlinkissa on käynnissä koko organisaation muutoshanke. Kutvosella on siinä tärkeä rooli valmentajana ja sparraajana.

­– Mietimme esimiesten kanssa, millainen on tulevaisuuden Samlink ja miten rakennamme askelmerkkejä sitä kohti. Pohdimme, mitä seikkoja haluamme muuttaa organisaatiotasolla ja millaisilla ratkaisuilla lähdetään eteenpäin. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille lisäarvoa yhä nopeammin ja paremmin, Kutvonen summaa.

Kuka: Agile coach Markku Kutvonen

Koulutus: insinööri

Asiantuntijuus: ketterät menetelmät, johtaminen, muutosjohtaminen, sovelluskehitys

Sivun alkuun