Linh Kuivanen johtaa Samlinkin kokonaisarkkitehtuurin kehitystä

Samlinkin digitaalisten palveluiden taustalla on hyvin mallinnettu kokonaisarkkitehtuuri, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita. Arkkitehti Kuivasen missiona on tuoda yhteiset tavoitteet selkeästi esille, jotta kaikki tietävät, mihin suuntaan ympäristöä kehitetään.

Työuran alku startup-yrityksessä oli hyvä koulu Linh Kuivaselle liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta ymmärtämisestä. Kolmen hengen yrityksessä hän pääsi tekemään käytännössä kaikkea koodauksesta myyntiin ja asennuksiin. Omakohtainen kokemus eri rooleista on tuonut syvällistä näkemystä, joka auttaa kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa. Kuivanen osaa kääntää asiakkaiden liiketoiminnalliset tarpeet IT-järjestelmien kielelle.

– Olennaisinta työssäni on katsoa kokonaisuutta ylätasolta ja tunnistaa liiketoiminnan kannalta tärkeimmät asiat. Pyrin pitämään ison kuvan kirkkaana ja tarvittaessa sivuutan pienimmät yksityiskohdat. On tärkeää saada ymmärrys siitä, mitä arvoa arkkitehtuuri tuottaa asiakkaalle ja meille, Kuivanen kuvailee.

Toimiva ekosysteemi huomioi kaikkien tarpeet

Samlinkin toimintamalli perustuu Scaled Agile Framework – eli SAFe-malliin, jossa on määrämuotoinen toimintatapa ja selkeät vaiheet toimitusjunineen. Ketterillä menetelmillä on pystytty hiomaan koneisto huippuunsa ja lisäämään tehokkuutta kautta linjan. Oman ohjelmistokehityksen lisäksi Samlinkissa hyödynnetään paljon muiden tekemiä järjestelmiä ja komponentteja. Kun etsitään sopivia tai kehitetään omia tuotteita, on huomioitava, miten ne saadaan saumattomasti sulautumaan osaksi Samlinkin ekosysteemiä.

– Olemme onnistuneet luomaan tehokkaan ekosysteemin, jossa toimimme yhdessä muiden palvelutoimittajien, sovelluskehittäjien ja asiakkaidemme kanssa. Ekosysteemissä huomioidaan kaikkien osa-alueiden tarpeet. Eri tiimien ja sidosryhmien välinen kommunikointi on tärkeää, jotta kaikki tietävät, mihin suuntaan ympäristöä kehitetään, Kuivanen perustelee.

Yhteisten tavoitteiden kuvaaminen ja selkeä sanoittaminen on tärkeä osa Kuivasen roolia. Tavoitteista kommunikointi on kuin myyntityötä: kaikki ekosysteemin osapuolet on sitoutettava yhteiseen päämäärään. Arkkitehtuurikehityksen vastuulla on luoda yhteneväinen menetelmä ja järjestelmä, joka antaa raamit asiantuntijoiden työskentelylle.

Optimoitu arkkitehtuuri tuo tehokkuuden

Kuivasen omassa tiimissä on neljä senioriarkkitehtiä, joiden kanssa hän saa sopia suuret linjat. Arkkitehdeillä on omat vastuualueensa itsenäisesti toimivien tiimien kanssa. Kuivasen vastuulla on vetää Samlinkin kokonaisarkkitehtuurin kehitystä isomman ohjelmistoarkkitehtiryhmän kanssa.

– Kokonaisarkkitehtuurin palavereissa pyrimme tunnistamaan uusia kehityskohteita ja sovimme yhteisistä menetelmistä. Käymme myös läpi alan trendejä, joista muut asiantuntijamme voisivat hyötyä digitaalisten palveluiden kehittämisessä, Kuivanen kertoo.

Samlinkissa rakennetut järjestelmät ovat laadukkaita ja stabiileja kaikilla mittareilla mitattuna, minkä ansiosta ne ovat pidempään käytössä kuin alalla keskimäärin. Sovellusten elinkaari vaihtelee 20–40 vuoden välillä, joten tuotteiden kuranttiuden ylläpitoon kiinnitetään erityistä huomiota.

– Toimitamme vuodessa tuhansia pienempiä ja isompia muutoksia järjestelmiimme, mikä vaatii huomattavan määrän koordinointia. Optimoidun arkkitehtuurin ansiosta kehitystyö on tehokasta ja sujuvaa, Kuivanen sanoo.

Kuka: arkkitehti Linh Kuivanen

Koulutus: KTM, tietojärjestelmätiede

Asiantuntijuus: kokonaisarkkitehtuuri, ohjelmistokehitys, johtaminen

Sivun alkuun