Kolme näkökulmaa Samlinkin tasa-arvoisesta kulttuurista 

Samlinkissa pidetään tärkeänä, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja arvostavasti. Diversiteetti, eli henkilöstön monimuotoisuus, nähdään työyhteisön vahvuutena, josta myös asiakkaat hyötyvät. 

Tasa-arvo näkyy Samlinkissa sukupuoli- ja ikäjakaumassa, palkkauksen tasapuolisuudessa, monikansallisuudessa ja psykologiseen turvallisuuteen panostamisessa. Tasa-arvo on sisällytetty Samlinkin strategiaan, ja yrityksen kulttuuria kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa. 

– Tasa-arvo ei ole pelkästään työnantajavetoinen asia, vaan se tapahtuu ihmisten välisissä kohtaamisissa. Työpäiväkokemukseen ja töissä viihtyvyyteen voi jokainen työntekijä vaikuttaa, tiivistää Samlinkin HR-johtaja Matti Särkkinen

Tasa-arvo on sisällytetty Samlinkin strategiaan, ja yrityksen kulttuuria kehitetään yhdessä henkilökunnan kanssa.

Sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan 

Samlinkissa edistetään tasa-arvolain mukaisesti naisten ja miesten sijoittumista erilaisiin tehtäviin ja luodaan heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen. Palkkaus on yhdenmukaista. 

Samlinkin henkilökunnasta naisia on 41 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Naisten osuus on suurempi kuin IT-alan yrityksissä keskimäärin. 

Samlinkin henkilökunnasta naisia on 41 prosenttia ja miehiä 59 prosenttia. Naisten osuus on suurempi kuin IT-alan yrityksissä keskimäärin.

Asiantuntijuutta arvostetaan ikään katsomatta 

Samlinkissa työskentelee tasaisesti eri-ikäisiä henkilöitä. 20–30-vuotiaita on koko henkilöstöstä 15 prosenttia, 30–40-vuotiaita 18 prosenttia, 40–50-vuotiaita 22 prosenttia, 50–60-vuotiaita 26 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 19 prosenttia. Rekrytoitavien henkilöiden kohdallakaan ikä ei ole ratkaiseva tekijä vaan henkilön sopivuus kyseiseen rooliin. 

– Kollegoiden arvostus toisiaan kohtaan on selvästi nähtävissä arjessa. Ikäjakauman nuorimmassa päässä ovat opintojensa loppuvaiheessa olevat nuoret aikuiset ja toisessa päässä jo eläkkeelle siirtyneet, tuntitöitä silloin tällöin tekevät konkarit, Särkkinen kertoo. 

Monikansallisuus on vahva osa arkea 

Emoyhtiö Kyndrylin myötä monikansallisuus on kasvanut Samlinkissa. Erilaisten kansallisuuksien kanssa toimiminen on samlinkilaisille arkipäivää ja toinen työkieli on englanti. 

– Suomenkieliseen työntekoon tottuneille henkilöille muutos kaksikieliseksi organisaatioksi oli iso, mutta tähänkin asiaan on suhtauduttu tasa-arvoisesti. Jos kielitaitoon tarvitsee tukea tai koulutusta, sitä on saatavilla, Särkkinen sanoo. 

Sivun alkuun