Käytettävyystestauskoulutus vahvistaa henkilöstömme ammattitaitoa

Hyvin toimivat sovellukset ovat miellyttäviä käyttää ja siksi käytettävyystestaus on olennainen osa palvelujen suunnittelua. Samlink toteutti yhdessä Eficode Oy:n kanssa käytettävyystestauskoulutuksen, jonka tavoitteena oli tarjota osallistujille tarvittavat tiedot ja taidot käytettävyystutkimusten toteuttamiseksi.

– Haluamme, että tuotteemme ovat miellyttäviä ja selkeitä käyttää, ja tuovat lisäarvoa käyttäjilleen. Siksi panostaminen henkilökunnan ammattitaitoon myös tällä saralla on tärkeää. Tarjosimme koulutusta kaikille kiinnostuneille työntekijöillemme ja myös niille konsulteille, joiden tehtäviä koulutus tuki. Tavoitteenamme oli laajasti levittää käyttäjälähtöistä osaamista ja näin vahvistaa työtekijöidemme ammattitaitoa, kertoo Samlinkin liiketoiminnan kehityspäällikkö Susanna Markkio.

Koulutuksen Samlinkin kanssa toteutti Eficode Oy, joka on toteuttanut vuosien varrella kymmeniä käytettävyyteen, käyttökokemukseen ja käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun keskittyneitä koulutuksia.

– Tunnistimme etukäteen, että eri rooleissa toimivilla on erilaisia tarpeita koulutusta kohtaan. Näin ollen koulutus jaettiin kahteen osaan: kaikille yhteiseen puolen päivän johdanto-osuuteen sekä 1,5 päivän syventävään koulutukseen. Koko kahden päivän koulutukseen osallistui eniten testaajia, määrittelijöitä, toteuttajia ja suunnittelijoita. Johdanto-osuudessa oli mukana myös esim. tuotepäälliköitä, toimituksenomistajia ja tiimin vetäjiä, kertoo Eficoden kouluttaja Annika Valtari.

– Koulutus aloitettiin perusteista, kuten käsitteiden merkityksistä ja eroista. Sen jälkeen syvennyimme käyttäjäkeskeisen suunnittelun vaiheisiin sekä käytettävyystutkimuksen menetelmiin hyvin konkreettisella tasolla. Teoriaa käytiin läpi esimerkkien avulla ja osallistujat pääsivät soveltamaan oppimaansa useiden harjoitusten muodossa, Valtari jatkaa.

Käytännön harjoituksista hyötyä omaa työhön

Samlink tarjosi myös konsulteille mahdollisuuden osallistua koulutukseen. Lauri Harjula toimii Samlinkissa toimituksenomistajana ja tuoteomistajana.

– Olen käyttänyt aiemmin käytettävyysasiantuntijoita tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelussa ja testauksessa. Nyt halusin tietää, onko tähän tullut uutta, innovaatioita tai jotain, joka herättäisi mielenkiintoni. Uutta oppia oli saavutettavuusohjeistus WCAG 2.0, joka yllätti minut. Hyvää oli myös toimituksen omistajan näkökulmasta käyttökokemuksen kytkeminen toimintamalliimme, kertoo Harjula.

Minna Häkkinen puolestaan työskentelee Samlinkissa testausasiantuntijana ja kiinnostui koulutuksesta, koska aiheet olivat mielenkiintoisia ja hän koki ne hyödylliseksi oman työnsä kannalta.

– Mielestäni on myös tärkeää välillä irtautua ja katsoa omaa työtään objektiivisesti, esimerkiksi juuri koulutusten avulla. Oli hienoa päästä itse toteuttamaan asiantuntija-arviointia ryhmissä, jossa teimme arvion Samlinkin kotisivuista mobiililaitteella. Samoin käytettävyystestin suunnittelu, toteutus ja analysointi oli todella mielenkiintoista, koska testin kohteena oli sellaisen käyttöliittymän toiminallisuus, jonka yhden osion testaus kuuluu päivittäiseen toimenkuvaani Samlinkilla, summaa Häkkinen koulutuksen antia.

Kokonaisuudessaan alkukeväästä järjestetty koulutus kiinnosti useita ja niitä järjestettiinkin neljä kappaletta, jotta kaikki halukkaat pääsivät mukaan. Koulutuksesta kerätyt palautteet olivat hyviä ja osallistujat toivovat pääsevänsä hyödyntämään oppejaan omassa työssään.

Sivun alkuun