Katja kokoaa pienistä palasista toimivan projektikokonaisuuden

Tuotekehityspäällikkö Katja Pöyhönen pitää lankoja käsissään monissa Samlinkin projekteissa. Direktiivit sekä muuttuva toimintaympäristö pitävät huolen ratkaisujen jatkuvasta kehitystarpeesta, ja monet sidosryhmät osallistuvat yhteistyöhön.

Samlinkissa tuotekehityspäällikkönä toimivan Katja Pöyhösen työpäivät ovat monipuolisen tuotealueen vuoksi erittäin vaihtelevia. Katjan hallussa olevaan kokonaisuuteen kuuluu PSD2-maksupalveludirektiivi (Payment Service Directive), verkkolasku valtuutusjärjestelmineen sekä tukisovelluksia, kuten palvelusopimus- ja hinnoittelujärjestelmä.

Tuotteet jakautuvat kolmen eri tiimin vastuulle, joiden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä. Myös tuotteet nivoutuvat osin keskenään yhteen, kun niiden välillä on toisiinsa vaikuttavia toimintoja.

– Teemme yhteistyötä palveluvastaavien, kehittäjien, testaajien ja määrittelijöiden kanssa ja aina johtoon asti niin talon sisällä kuin asiakkaankin puolelta. Käytännössä toimimme läpi organisaation, ja juuri erilaisten ihmisten kanssa ongelmien ratkominen antaa työssä eniten virtaa, Katja summaa.

Kokonaisuudet pysyvät hallussa

Pitkään projektipäällikkönä ja hankejohtajana toimineen Katjan ydinosaamiseen kuuluvat projektikokonaisuuksien hallinta ja oman tuotealueen kehittäminen. Vaihteleva ja monipuolinen toimenkuva on hänelle erittäin mieluinen.

– Jotta pikkupalasista saa toimivan kokonaisuuden, pitää pystyä hallitsemaan kokonaisuutta. Asiakasrajapinnassa yritän hahmottaa asiakkaan joskus yksittäisiäkin ajatuksia ja saada niistä järkevän ratkaisun.

Liiketoiminnallisten ja teknisten asiantuntijoiden kielet voivat joskus olla täysin erilaiset, jolloin myös tulkin ominaisuuksia tarvitaan pitkän pinnan ja sinnikkyyden lisäksi.

Työssä jokainen päivä on omanlaisensa ja mahdollisuus uuden oppimiseen. Asiakkaan vaihtuvat liiketoimintatarpeet ja muuttuva sääntely pitävät huolen erilaisten ratkaisujen jatkuvasta kehitystarpeesta. Työtä tehdään usein tiukassa aikataulussa, jolloin isotkin projektit tulee saada lyhyessä ajassa tuotantoon.

– Pidän siitä, kun pääsen pilkkomaan välillä epäselviäkin kokonaisuuksia projekteiksi ja pohtimaan, mikä osa on milloinkin paras viedä tuotantoon ja millä tavalla. On mielenkiintoista keksiä ratkaisuita, joka vastaavat nopeasti asiakkaan liiketoimintatarpeisiin sekä huolehtia kokonaisuudesta miettien tapoja, joilla saadaan kaikki toimimaan yhdessä.

Säätely ja direktiivit vaikuttavat työn taustalla

Pankkialaa on säädelty viime aikoina varsin tiukasti, ja monia säätelyitä on koko ajan tekeillä niin EU- kuin Suomenkin tasolta. Lisäksi asiakkailla on omia vaatimuksiaan esimerkiksi digitalisaation myötä, ja ratkaisut on suunniteltava palvelemaan kaikkia.

Sääntely on välillä tulkinnanvaraista, jolloin ratkaisut on rakennettava yhdessä asiakkaiden ja lakimiesten kanssa tehtyjen tulkintojen pohjalta ilman täyttä varmuutta, että lopputulos on lainsäätelyn mukainen. Yhteistyöllä päästään kuitenkin hyvään lopputulokseen, ja sitä tehdään laajasti Samlinkin sisällä, asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa sekä monen sidosryhmän, joihin kuuluvat muun muassa Finanssiala ry ja European Banking Authority (EBA).

– Mielenkiinnolla jäämme seuraamaan, millaisia palveluita jatkossa kehitetään open banking -alueella.

Katja onnistui tiiminsä kanssa avaamaan täysin uuden rajapinnan tiukassa aikataulussa uuden EU-direktiivin pakottamana tehdyssä PSD2-hankkeessa, joka mahdollistaa PSD2-rajapinnan käytön kolmansille palveluntarjoajille. Aihe oli kaikille uusi, jolloin työ jouduttiin tekemään ilman vertailukohtia täysin alusta, mutta sen myötä työ oli kaikille erilaista ja mielekästä.

– Hanke oli haastava, ja PSD2-jatkokehitys työllistää meitä vähän vieläkin, mutta hankkeessa oli koko ajan hyvä tekemisen meininki niin talon sisällä kuin asiakkaidenkin suuntaan, Katja muistelee.

Kuka: tuotekehityspäällikkö
Koulutus: tietojenkäsittelyn tradenomi
Asiantuntijuus: projektinhallinta, hankejohtaminen ja PSD2

Sivun alkuun