Intohimona sovelluskehitys DevOpsin hengessä

Samlinkin sovellusarkkitehti Sami Korhonen on API- ja DevOps-maailman vahva osaaja. DevOps-tiimiä johtava Korhonen on aitiopaikalla kehittämässä Samlinkin palveluita yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Korhonen vastaa arkkitehtuurista, mutta monipuolisessa työssään hän tekee myös käytännön tasolla integraatioita. Samlinkissa Korhonen saa hyödyntää omia vahvuuksiaan ja osaamistaan reguloiduista toimintaympäristöistä. Korhonen toimi pitkään muun muassa Kelan teknologiaryhmän arkkitehtinä.

– Sovellusarkkitehtinä roolini on olla kuin talonmies eri järjestelmien pilvenpiirtäjässä. Kaikesta pitää tietää vähän, jotta pystyy hahmottamaan arkkitehtuurin kokonaisuuden ja integroimaan palaset yhteen, Korhonen kuvailee.

Korhonen vannoo DevOpsin nimeen, sillä se mahdollistaa loputtoman kehitystyön yhdessä asiakkaan kanssa. Finanssialalla toimintamalliin kuuluu oleellisesti tietoturva, joten Samlinkissa puhutaan usein DevSecOpsista (Development, Security and Operations).

Onnistunut automaatioloikka

Automaatiot ovat vahvasti mukana arkkitehtuurissa ja niiden on tuettava valittua kokonaisuutta. Korhonen on erittäin tyytyväinen siihen, kuinka Samlinkin automaatioaste on saatu muutamassa vuodessa korkealle tasolle finanssialan tarkkaan säädellyssä ympäristössä. Esimerkiksi sovellusten asentaminen on täysin automatisoitu prosessi.

– Hyödynnämme samaa periaatetta toistuvien töiden automatisoinnissa kuin mitä olemme rakentaneet asiakkaillemme. Botit reagoivat ihmisten syötteisiin, hakevat tietoa järjestelmistä ja keskustelevat keskenään. Automaation avulla saadaan näkyvyys usean järjestelmän hajautuneeseen tietoon.

Kohti pilvipalveluita

Korhonen uskoo, että myös pankkijärjestelmiä aletaan lähitulevaisuudessa siirtämään pilveen. Ekosysteemi alkaa olla valmis, vaikka tietoturva tuo oman haasteensa toimintaan. Finanssialan kova kilpailu vauhdittaa pilveen siirtymistä, kun verkkopalveluiden perustaminen on edullista.

– Pilvipalveluihin siirryttäessä DevSecOps-automaatio on ehdoton edellytys. Tietoturvapäivityksiä on kyettävä tekemään nopeasti vahvalla automaatiolla, koska ihminen ei pysty tehokkaasti päivittämään satoja sovelluksia. Dynaamisuus kasvaa ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan yhä nopeammin ja tehokkaammin.

Kuka: Sovellusarkkitehti Sami Korhonen
Asiantuntijuus: API, sovelluskehitys, operointi, tietoturva

Sivun alkuun