Hybridityö haastaa virtuaalitiimien vuorovaikutuksen

Viimeiset puolitoista vuotta ovat opettaneet Samlinkissa paljon virtuaalitiimeissä työskentelystä. Miltei yhdessä yössä asiantuntijamme hyppäsivät etätyöskentelyyn ja ryhtyivät hoitamaan asioita teknologiavälitteisesti. Asiat, joita oli aiemmin pidetty lähes mahdottomina toteuttaa virtuaalisesti, otettiin yhtäkkiä haltuun aivan uudenlaisilla työskentelytavoilla ja -välineillä. Nyt puolestaan on aika totutella osittaiseen paluuseen toimistolle – hybridityöarkeen.  

Hybridityömalli toi Samlinkin jälleen uuden eteen. Osa henkilöstöstä työskentelee etänä ja osa konttorilta käsin. Uudenlainen työnteon tapa on herättänyt uusia kysymyksiä työarjesta; miten tehdä tuloksellista yhteistyötä tilanteessa, jossa yksi osa tiimistä kokoontuu yhteiseen neuvotteluhuoneeseen ja loput liittyvät tilanteeseen virtuaalisesti? Yhtä yksittäistä ratkaisua ei ole ja Samlinkissa onkin keskusteltu siitä, minkälaisilla pelisäännöillä uudessa tilanteessa toimitaan.

Paljolti on kysymys siitä, minkälaista vuorovaikutusta tiimi keskenään harjoittaa perustehtävänsä äärellä. Onnistunut vuorovaikutus luo pohjan luottamukselle ja yhteenkuuluvuudelle sekä vahvistaa läsnäolon kokemusta, vaikka fyysinen sijoittuminen vaihtelee. ​​​​​​​

Luottamusta ja yhteenkuuluvuutta pitää rakentaa ja vaalia. Tämä edellyttää kanssatyöskentelijöiden tuntemista. Samlinkin tiimeissä on luotu ja luodaan parhaillaan erilaisia luontevia tapoja vapaamuotoiselle keskustelulle hybridityön mullistavan arjen keskellä. On virtuaalikahvitaukoja, kameroiden päällä pitämistä palavereissa ja muuta hybriditiimejä yhdistäviä toimintoja. Paljon on jo tehty mutta paljon on vielä opittavaa hybridiarjesta – niin Samlinkissa kuin varmasti koko yhteiskunnassa.

Sivun alkuun