Björkman panostaa ihmisten johtamiseen

Osastopäällikkö Eira Björkman saa työssään sparrata Samlinkin projektipäälliköitä niin tyynessä kuin myrskyssäkin. Vaativissa IT-projekteissa punnitaan yhteistyökyky, henkilöjohtaminen ja ongelmanratkaisutaidot.

Pitkän uran IT-ammattilaisena tehnyt Björkman tuntee omakseen tehtävän Samlinkin osaamiskeskuksen projektipäälliköiden esimiehenä. Kulkiessaan projektipäälliköiden rinnalla hän pääsee hyödyntämään kokemustaan IT-järjestelmien kehittämisestä ja IT-projektien johtamisesta. Kunnianhimoisista tavoitteista innostuva Björkman on projekti-ihminen niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Hän nauttii siitä, että tekemisellä on selkeä alku, elinkaari ja loppu.

Määrätietoinen projektiajattelu näkyy myös Björkmanin harrastuksessa. Hänen kennelinsä ensimmäinen corgipentue on vastikään syntynyt.

– Miellän jopa emon ja pentueen hoidon syntymästä luovutukseen projektiksi, joka vaiheistuu kahden viikon kohtuullisen selkeisiin jaksoihin. Projektimainen ajattelu auttoi viemään läpi ihanan, mutta työntäyteisen ensimmäisen pentueen hoidon, Björkman kuvailee.

Ihmiset tekevät projektin

Björkmanin mielestä on tärkeintä selvittää projektin luonne ja siltä pohjalta valita kuhunkin projektiin sopiva menetelmä. Ketteryys, vesiputousmalli tai hybridi toimivat erilaisissa tilanteissa ja projekteissa eikä yksittäisiin­­­ menetelmiin pidä jäädä kiinni. Tärkeintä on, että toimintamallit ja -tavat sovitaan yhdessä ja osapuolet sitoutuvat niihin.

– Projektia tekevät aina ihmiset. Kaikilla on oltava yhteinen ymmärrys siitä, mitä on sovittu. Jokaisen projektissa mukana olevan tulee huolehtia siitä, että kommunikaatio toimii, Björkman luonnehtii.

Projektin eri vaiheissa on oltava tietoinen siitä, mitä ollaan tekemässä ja mitkä ovat tavoitteet. Jos vaatimukset ovat epäselviä, kokonaiskuva hämärä eikä tavoitteita ole asetettu, on istuttava alas ja kirkastettava osapuolille projektin tavoite ja tarkoitus.

Vastuuta kykyjen mukaan

On hienoa, kun onnistuneen työrupeaman päätteeksi projekti on saatu kunnialla tuotantoon ja tiimi voi kohottaa maljan. Opettavaisimpia ovat kuitenkin olleet ne projektit, joissa eteen on tullut vaikeuksia, mutta haasteet on lopulta saatu ratkaistua yhdessä. Projektin edetessä on havaittu, että vaatimukset kasvavat, ja pieneksi arvioitu projekti muuttuukin moninkertaiseksi ponnistukseksi. Tällainen projekti on suunniteltava uudestaan, ja projektin ohjausta vahvistettava ja varmistettava, että uusi suunta pysyy.

– Resursoinnissa on oleellista, että jokaiselle löytyy omia kykyjä vastaava projekti ja asiantuntijat voivat saada onnistumisen kokemuksia. Olen itse joutunut urani alussa liian suuriin saappaisiin ja sieltä piti kavuta niin sanotusti kuiville. Nyt koen, että voin esimiehenä antaa alaisilleni sitä tukea, jota olisin itse aikanani kaivannut, Björkman kertoo.

Osaaminen karttuu projekteissa

Samlinkissa asiantuntijoilla on mahdollisuus kehittyä oman mielenkiinnon mukaan. Projektipäälliköt voivat kartuttaa osaamistaan ja pätevöityä eri liiketoiminta-alueiden projekteissa.

– Jos haluaa projektijohtajaksi vastaamaan isoista hankkeista, on maltettava luopua asiantuntijaroolista. Projektijohtajalla on hyvä olla taustalla toimialakokemusta. Näkemykseni kuitenkin on, että on erittäin haastavaa olla yhtä aikaa projektijohtaja ja liiketoiminnan syväasiantuntija samassa projektissa etenkin, jos on kyse isoista kokonaisuuksista. Johtajana on pystyttävä luottamaan tiimien asiantuntijoihin, Björkman sanoo.

Johtamista ja ihmissuhdetaitoja ei tällä hetkellä juurikaan ole sisällytetty projektihallinnan opintoihin. Björkman toivoo, että ihmisten johtamisen merkitys projekteissa ymmärrettäisiin paremmin, ja että siihen panostettaisiin koulutuksessakin enemmän.

Kuka: osaamiskeskuksen osastopäällikkö Eira Björkman
Koulutus: IT-tradenomi ja datanomi
Asiantuntijuus: projektinhallinta, projektisalkun johtaminen, IT-projektit

Sivun alkuun