Asuntokaupan ajankohtaispäivä Samlinkissa 23.5.2019 – pääaiheena asunto-osake ja kiinteistö vakuutena

Järjestelmätoimittaja Samlink tarjoaa asiakkailleen säännöllisesti koulutuksia finanssialan ajankohtaisista asioista. Monia koulutuksia järjestetään yhdessä viranomaisten ja muiden asiantuntijoiden kanssa, jotta asiakkaat saavat mahdollisimman suuren kokonaishyödyn prosesseihin tutustumisesta. Viimeisin tällainen tapahtuma on yhdessä Peruskorjaamisen ja rakentamisen kehittämiskeskus Ry:n (PRKK) kanssa 23.5.2019 järjestetty Asuntokaupan ajankohtaispäivä. PRKK tekee aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi taloyhtiöiden ja pankkien kanssa, joten heidän edustajansa toi tilaisuuteen vahvasti pankkien näkökulman.

Asuntokaupan ajankohtaispäivän pääpuhuja oli PRKK:n toimitusjohtaja Mikko Juva. Tilaisuuden pääaihetta, asunto-osaketta ja kiinteistöä vakuutena, käsiteltiin erityisesti riskien minimoinnin kautta. Laajaa asiakokonaisuutta tarkasteltiin muun muassa vanhojen omakotitalojen ostamisen ja uudiskohteiden näkökulmasta. Aihe on juuri nyt pinnalla jokakeväisen rakennusbuumin myötä.

Kirsi Vihko Samlinkin asiakaskoulutuspalveluista kertoo, että asuntokaupan ajankohtaispäivä oli ensimmäinen tämän tyylinen yleistason tilaisuus, jonka tarkoituksena oli järjestelmäkoulutuksen sijaan antaa jo vakuuksien peruskoulutuksen käyneille asiantuntijoille lisätietoa ja -taitoja. Esimerkiksi tilaisuuteen osallistuneille pankkien toimihenkilöille haluttiin tarjota sisällön kautta lisätietoa neuvottelutilanteisiin ja varmuutta haastavien vakuusasioiden käsittelyyn työssään. PRKK:n Juva nosti puheessaan esiin lukuisia esimerkkejä, joiden kautta teoria tuotiin käytännön tasolle. Osallistujilla oli lisäksi mahdollisuus keskustella Juvan kanssa henkilökohtaisesti omaan työhönsä liittyvistä vakuusasioista.

Tilaisuuden yleisö koostui Samlinkin asiakkaista ja Samlinkin omasta henkilöstöstä. Koska päivän teemaa käsiteltiin yleisellä tasolla, tarjosi se osallistujille hyödyllistä perustietoa asiakasryhmästä ja roolista riippumatta.

Samlinkin asiakaskoulutuspalveluiden tarjoamien koulutuksien sisältöjä ja toteutusmuotoja on uudistettu viime aikoina. Esimerkiksi perustason koulutuksissa webinaarit on otettu menestyksekkäästi vaihtoehtoiseksi, ajasta ja paikasta riippumattomaksi toteutustavaksi. Koulutuspalveluissa tehdään uudistuksia asiakaspalautteiden perusteella.

Sivun alkuun