Asiakkuuspäällikkö Sirpa Koskipalo varmistaa positiivisen asiakaskokemuksen

Asiakkuuspäällikkö vastaa Samlinkissa asiakassuhteen hoidosta ja myynnistä sekä panostaa positiivisen asiakaskokemuksen syntymiseen. Sirpa Koskipalon mielestä työssä tärkeintä on oikeanlainen asenne.

Sirpa Koskipalo on pitkän linjan samlinkilainen jo 15 vuoden takaa, ja nykyisessä asiakkuuspäällikön tehtävässään hän on toiminut vuodesta 2015. Koskipalon mielestä tekemisessä on olennaista oikeanlainen asenne ja tahto tehdä asiat parhaalla mahdollisella tavalla asiakkaan kannalta.

– Hyvä lopputulos on tärkeintä. Tavoitteeni on olla joka päivä luottamuksen arvoinen arjen kumppani asiakkaalle, Koskipalo avaa.

Asiakkuuspäällikön tehtäviin kuuluu myyntiä, asiakassuhteen hoitoa ja positiivisen asiakaskokemuksen varmistamista. Työssä vaaditaan tuloshakuisuutta ja joustavuutta. Asiakkaan kanssa toimiminen on Koskipalon vahvinta osaamista, ja vuosien kokemus finanssialalta vahvistaa työn tulosta.

– Iso osa työtäni on seurata toimintaympäristöä ja mitä markkinoilla tapahtuu. On tärkeää pystyä puhumaan asiakkaan kanssa samaa kieltä ja pystyä auttamaan häntä omassa tarvelistassaan olennaisissa asioissa, joita lähdetään yhdessä kehittämään.

Asiakkuus muodostaa kokonaisuuden

Asiakkuuspäälliköt ovat aitiopaikalla ja näkevät asiakkuuden kokonaisuuden. Silloin ymmärtää paremmin riippuvuudet toisiin projekteihin ja voi keskittyä olennaiseen. Näin asiakkaan kanssa on mahdollista alkaa rakentaa askelmerkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi.

– Työssäni on paljon mahdollisuuksia kehittyä alan ja asiakastarpeiden muuttuessa. Asiakkuuspäällikön on silloin hyvä olla askel edellä monessakin asiassa.

Koskipalon työvuosien aikana on tehty monia onnistuneita projekteja ja luotu uutta. Haasteitakin on riittänyt, mutta kaikista on selvitty. Yksittäistä projektia Koskipalon on vaikea nostaa muiden yli, mutta hän kertoo korona-ajan muutoksen jääneen mieleen isona onnistumisena yhdessä koko Samlinkin voimin.

– Teimme korona-aikana enemmän myyntiä kuin koskaan aiemmin, ja yhdessä tekemisen meininki valtasi tiimin. Asiakkaiden palvelut toimivat myös moitteettomasti. Oli upeaa nähdä, kuinka kaikki tukivat toisiaan. Samanlaista ajatusmallia haluaisin jatkettavankin: myllerryksiä tulee, mutta kaikesta voidaan aina oppia ja mennä eteenpäin.

Pitkäjänteisesti tulevaisuutta rakentaen

Samlinkissa tehdään yhdessä pitkäjänteistä työtä tulevaisuutta rakentaen. Asiakassuhteet jatkuvat pitkään, eivätkä rajoitu vain yksittäisiin projekteihin.

– Mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. Se, miten asiakkuuksia hoidetaan ja millaista asiakaskokemusta tuotamme, on tekijöiden omissa käsissä. Vaaditaan valmiutta oppia, kehittyä ja muuttua.

Koskipalo uskoo, että hyvä asiakaskokemus syntyy siitä, kun jokainen samlinkilainen toimii yrityksen kasvoina asiakkaaseen päin. Hän uskoo, että kun toimitaan yhdessä ja töissä on kivaa, se myös näkyy loppuasiakkaalle.

– Teen töitä täydellä sydämellä. Asiakaskokemus ja tyytyväisyys on meidän kaikkien yhteinen asia. Haluaisin rohkaista ihmisiä siihen, että olisivat rohkeasti asiakkaisiin yhteydessä ja toisivat hyviä ajatuksiaan ja ideoita esille. Sitä kautta voisimme saada vielä enemmän kasvua sekä palvelua ja tarjoamaa asiakkaille.

Kuka: asiakkuuspäällikkö Sirpa Koskipalo
Asiantuntijuus: asiakastyytyväisyys, asiakaskokemus, yhteistyö

Sivun alkuun