Asiakkaamme kertoo: Luotettava kumppani ymmärtää toimialan kehityksen

Lisääntynyt sääntely on viime vuosina ohjannut merkittävästi pankkisektorin tuote- ja palvelukehitystä. Säästöpankkiliitto on käyttänyt Samlinkin palvelumuotoiluosaamista apunaan myös sääntelylähtöisessä palvelukehittämisessä.

– Palvelumuotoilu auttaa pitämään myös sääntelylähtöisten kehityshankkeiden fokuksen tärkeimmässä, eli asiakkaan palvelukokemuksen kehittämisessä. Pankkitoiminnan sääntelyn muutoksista on seurannut merkittävästi kehittämistä, jossa aikataulujen pitäminen on erittäin tärkeää. Sääntely astuu voimaan tiettynä ajankohtana, eikä hankkeiden takalaita näin ollen jousta. Samlinkin kanssa olemme saaneet aikataulut pitämään, Säästöpankkiliiton kehitysjohtaja Mika Laakkonen toteaa.

Säästöpankkiryhmään kuuluu 23 itsenäistä Säästöpankkia. Ne muodostavat yhteenliittymän, jonka keskusyhteisö Säästöpankkiliitto vastaa koko Säästöpankkiryhmän ryhmäohjauksesta ja sisäisestä valvonnasta. Säästöpankkiliitto tuottaa Säästöpankkien tuote- ja palveluyhtiöiden tarvitsemat yhteiset tukipalvelut, ja monissa näihin liittyvissä kehityskokonaisuuksissa Samlink on Säästöpankkiliiton pitkäaikainen yhteistyökumppani. Viime aikojen yhteistyöprojektit ovat keskittyneet muun muassa tietosuojaan, sijoituspalveluiden sääntelyyn ja sähköisiin palveluihin.

– Näissä asioissa Säästöpankkiliitto toimii Samlinkin asiakkaana, eli kaikki Säästöpankkiryhmän pankit eivät erikseen hanki esimerkiksi kehittämiseen liittyviä palveluja, kertoo Laakkonen.

– Arvostamme sitä, että Samlinkissa on pitkältä ajalta kertynyttä osaamista ja toimialamme tuntemusta. Luotettava yhteistyökumppani on olennainen osa kehitystyön onnistumista.

Samlinkin osaamista hyödynnetään myös varallisuudenhoidon sektorilla tulevissa sähköisten palvelujen kehitysprojekteissa.

Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan säästämiseen, sijoittamiseen, lainoihin tai vakuutuksiin liittyvää henkilökohtaista neuvontapalvelua haluavia on 44 prosenttia. Yli 90 prosenttia heistä haluaa neuvontapalvelua arkisin, reilu neljännes lauantaisin, mutta vain noin joka seitsemäs sunnuntaisin.

– Vaikka arkiset pankkiasiat hoituvatkin nykyisin helposti sähköisissä palveluissa, erityisesti asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa asiakkaat arvostavat edelleen henkilökohtaista palvelua. Siksi meidän tulee pystyä tarjoamaan henkilökohtainen asiantuntijapalvelu täydessä laajuudessaan myös sähköisissä kanavissa luotettavasti silloin, kun asiakas palvelua tarvitsee, Laakkonen pohtii.

Sivun alkuun