Asiakkaamme kertoo: Huikea kotisivuprojekti ketterästi etappiinsa

Mitä jos sinun pitäisi rakentaa yrityksellesi nettisivut muutamassa viikossa? Samlinkilla ei mennyt sormi suuhun, kun mittavan kotisivuprojektin toteutukseen oli aikaa vain noin kuukausi.

Suomen suurin säästöpankki, Oma Säästöpankki, irrottautui yhteenliittymäsäästöpankeista omaksi liiketoiminnakseen kesällä 2014. Keväällä varsinaista irrottautumista ryhdyttiin käytännön tasolla toteuttamaan: kuinka rakennetaan oma ilme ja brändi.

– Aloitimme tavoitteellisen brändirakentamisen yhdessä mainostoimiston kanssa. Sähköisten palveluiden, kuten nettisivujen, oli tarkoitus tulla ulos vasta syksyllä. Elettiin huhtikuun loppua, kun osoittautui aivan yllättäen, että nettisivut pitää saada auki heti irrottautumisen yhteydessä kesäkuussa. Mikään muu vaihtoehto ei tullut kysymykseen. Kotisivuprojekti piti käynnistää todella tiukalla aikataululla, aikaa oli viisi viikkoa, kertoo Oma Säästöpankin tietohallintojohtaja Kari-Mikael Markkanen.

Projekti osaavissa käsissä

Tavallisesti kotisivuprojektille varataan aikaa ja suunnittelua riittävästi. Haasteita tässä projektissa asetti myös se, että brändinrakentaminen oli vielä kesken. Minkään ulospäin näkyvän osan rakentaminen on todella hankalaa ilman yhtenäistä, valmista ilmettä.

– Mitään ei ollut valmiina. Ei ollut olemassa graafista ohjeistoa. Brändinrakennuksen rinnalla oli vain yksinkertaisesti pakko ryhtyä tekemään myös kotisivuprojektia, Markkanen kertoo.

– Asiat piti ratkaista nopeasti. Istuimme alas Samlinkin asiantuntijoiden kanssa, ja kävimme koko projektin läpi. Osapuolina olivat me, mainostoimisto ja Samlink. Oli pakko hyväksyä, ettei kaikkea ehdittäisi saada valmiiksi kesäkuuhun mennessä, siksi lähdimmekin ajatuksesta, että kotisivuilla pitää näkyä meidän ilme, tärkeimmät palvelut ja niiden pitää olla kehitettävissä edelleen. Koko projektia vietiin eteenpäin yhteistyössä, tällä samalla tiimillä alusta loppuun. Oli huikeaa, että projekti onnistui aikataulussa, se oli mitä pitikin ja myös budjetissa pysyttiin, hän jatkaa.

Ketteryys saa kiitosta

Oma Säästöpankilla ollaan erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka ketterästi Samlink projektissa toimi. Kotisivujen eteenpäinviemistä on jatkettu edelleen Samlinkin kanssa.

– Pankkimaailmassa on erityisen tärkeää, että nettisivut toimivat. Tavanomaisilla kotisivuilla on kenties hyväksyttävää, että joskus on toimintahäiriötä, mutta pankin sivujen pitää toimia poikkeuksetta aina ja kaikkina vuorokauden aikoina. Osaavan IT-kumppanin rooli on tässä todella keskeinen, Markkanen toteaa.

Projektinhallinta näin täpärässä aikataulussa ja suuressa projektissa vaatii tiukkaa ammattitaitoa.

– Olimme jatkuvasti tekemisissä. Jos jollain osapuolella oli ongelma, se selvitettiin heti puhelimitse. Tämä porukka oli todella loistava ja tiimityö onnistui! Samlink vei asioita eteenpäin tehokkaasti.

Sivun alkuun