Asiakkaamme kertoo: Aidon hyötyi konseptointiprojektista Samlinkin kanssa

Aidon on teknologiayritys, jonka asiakkaita ovat pääasiassa pohjoismaiset sähköverkkoyhtiöt. Ratkaisutarjonta koostuu etäluettavista sähkömittareista ja niihin liittyvistä järjestelmistä ja palveluista.

– Toimitamme asiakkaalle koko paketin sähkömittarista eli energiapalvelulaitteesta tietojärjestelmiin, jossa dataa käsitellään ja jatkojalostetaan sähköverkkoyhtiöille. Uudistuksen kokeneen järjestelmän läpi kulkee kaikki energiapalvelulaitteen tuottama, sähköverkkoyhtiön tarvitsema data, kertoo Aidonin tuotepäällikkö Antti Paajoki.

Uudistuksella Paajoki tarkoittaa työpöytäpohjaisen Aidon Gateware järjestelmän web-pohjaista käyttöliittymäkonseptia. Samlinkin konseptointipalvelu auttoi Aidonia modernisoimaan sovelluksen vastaamaan liiketoiminnan ja asiakkaiden vaatimuksiin.

– Konseptoinnin aluksi palvelun tulevia käyttäjiä haastateltiin laajasti. Heiltä kysyttiin kokemuksia nykyisestä käyttöliittymästä sekä odotuksista uutta kohtaan. Selvitimme, millaisiin käytännön haasteisiin he tarvitsisivat ratkaisuja, Paajoki sanoo.

Konseptoinnin aikana pidettiin työpajoja, joissa haastattelujen havaintoja hyödynnettiin muun muassa käyttökokemuksen ja käyttöliittymän suunnittelussa.

Oikeanlaista osaamista tarpeeseen

Samlink toteutti Aidonille käyttäjähaastattelujen, vaatimusten ja konseptin pohjalta teknologiariippumattoman prototyypin. Sitä testattiin samojen käyttäjien kanssa, joita oltiin alussa haastateltu. Paajoen mukaan testausvaihe toi tärkeää tietoa siitä, onko käyttöliittymää kehitetty oikeaan suuntaan ottamatta kantaa teknologiaan.

– Projektin aikana dokumentoimme laajasti tehtyjä havaintoja ja uudelle käyttöliittymälle asetettuja vaatimuksia. Projekti yhteistyössä Samlinkin kanssa lisäsi asiakasymmärrystämme entisestään, Paajoki iloitsee.

Aidon halusi projektilleen toimijat, joilla on vahvaa konseptointi- ja muotoiluosaamista. Jämptisti vedetystä projektista jäi Aidonille vakuuttava kuva. Joustavuus ja yhteinen kotikaupunki toivat selvää etua.

– Meille oli tärkeää, että saimme hyvän vision siitä, mitä tämän tyyppisessä projektissa pitää toteutusvaiheessa tehdä. Tiesimme konseptointiaikataulun olevan haastava, mutta siinä ja budjetissa pysyttiin.

Paajoki kiittää Samlinkin käyttäjälähtöistä design-osaamista. Fokus oli lopputuloksen kannalta olennaisissa kysymyksissä heti alkuhaastatteluista lähtien. Hän uskoo projektilla olevan myönteisiä vaikutuksia muihinkin Aidonin hankkeisiin.

– Uskon, että suunnittelulähtöisesti tehty konseptointi tuo meille uuden toimintatavan. Se näkyy asiakkaillemme niin teoissamme, tuotteissamme kuin palveluissammekin.

Sivun alkuun